Оформлення списку літератури англійською мовою

Posted on Leave a commentPosted in Архив

Оформлення списку літератури англійською мовою Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).     Правила оформлення списків літератури   Книги – формат посилання: Автор(и). (Рік публікації). Назва книги англійською мовою. Місто, Країна: Видавництво Список літератури – ГОСТ References – стандарт АРА Один автор Арчибальд, Р. Управление высокотехнологичными программами и […]

Положение о рецензировании

Posted on Leave a commentPosted in Архив

Рукописи, публикуемые в журнале «Наука и науковедение», проходят обязательное рецензирование, которое осуществляют независимые эксперты и специалисты соответствующей области. Для рецензирования статей привлекаются высокопрофессиональные специалисты, имеющие публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензенты оценивают теоретико-методологический уровень статьи, ее научную значимость и практическую ценность. Процедура рецензирования применяется ко всем статьям, которые подаются в редакционную коллегию. Задачей рецензирования является […]

МАЛІЦЬКИЙ Б. А. Національна академія наук: феномен державності та творець нового знання

Posted on Leave a commentPosted in 1, 4

В статті наведено авторські роздуми про науку і оцінку історичного досвіду розвитку НАН України. Надано відповідь прихильникам ліквідації Академії з переведенням її установ у підпорядкування універси- тетам, підкріплену фактами, що свідчать, як насправді відбувається процес інтеграції академічної та університетської науки. Надано огляд історії заснування Академії наук в Україні з висвітленням внеску в цей процес її […]