1.2

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України традиційно відстежує динаміку науково-технічного потенціалу країни, еволюцію його характеристик та перспективи розвитку, зокрема в контексті євроінтеграції. З цього питання науковцями інституту опубліковано цілу низку досліджень, в тому числі прогнозно-аналітичного плану, в яких висловлюється обґрунтована тривога з приводу подальшої долі вітчизняної науки, звертається увага на те, що в Україні ситуація з розвитком науки за багатьма показниками наблизилась до критичної. Враховуючи, що отримані висновки становлять не тільки суто науковий інтерес, а й заслуговують на серйозну увагу влади і широкої громадськості, керівництвом інституту в грудні 2017 року на ім’я голови Верховної Ради України було направлено доповідну записку «Про необхідність невідкладних заходів для відновлення наукового потенціалу України», текст якої публікується нижче. Наукова громадськість з надзвичайною увагою і надією на істотні зміни в ситуації з підтримкою науки зустріла повідомлення про засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій, яке нарешті відбулося нещодавно. Сподіваємось, що і ця публікація сприятиме цьому.

Голові Верховної Ради України ПАРУБІЮ Андрію Володимировичу