Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 21848-11748 ПР від 22 січня 2016 р.
ISSN 1560-4926 (Print)
ISSN 2707-0085 (Online)
DOI  https://doi.org/10.15407/sofs

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, з:

економічних наук (спеціальність «051», затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 02.07.2020 р. № 886)
історичних наук (спеціальність «032», затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 24.09.2020 р. № 1188)

Заснований:
В 1993 році Академією наук України (сьогодні Національна академія наук України) і Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва (сьогодні Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» (ДУ ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України))

Журнал продовжує традиції збірника «Наукознавство та інформатика» (ISSN 0374-3896), який почав виходити в 1969 році за ініціативи Геннадія Михайловича Доброва – засновника наукознавства в Україні та першого керівника ДУ ІДНТПІН НАН України, що з 1991 року носить його ім’я.

Основна мета журналу: систематичне дослідження досвіду, тенденцій та перспектив розвитку науки в Україні та світі. До широкого кола питань, що розглядаються на сторінках видання, належать: науково-технологічна та інноваційна політика, стан і тенденції розвитку науково-технологічного потенціалу, інфраструктура науки, питання міжнародного науково-технологічного співробітництва, наукометрія, вебометрія, історія розвитку науки та наукових шкіл та ін. Журнал «Наука та наукознавство» є майданчиком для обговорення дискусійних питань з реформування, розвитку та функціонування науки в Україні.

Рубрики

Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Мови видання: українська, англійська.
Видавець і виготовлювач: Видавничий дім “Академперіодика” НАН України» (відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 “Про визначення Видавничого дому “Академперіодика” НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України”)

Реферується в реферативному журналі «Джерело»
Електронна копія видання передається до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Журнал представлено в інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки» та базах даних:
            Україніка наукова
            Google Академія
            «ERIH PLUS» (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)
Міжнародна редакційна колегія журналу «Наука та наукознавство» у своїй роботі з науковими публікаціями керується міжнародними етичними правилами та дотримується політики відкритого доступу.