Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

серія КВ № 21848-11748 ПР від 22 січня 2016 р.

ISSN 1560-4926 (Print)
ISSN 2707-0085 (Online)
DOI  https://doi.org/10.15407/sofs

Заснований:

В 1993 році Академією наук України (сьогодні Національна академія наук України) і Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва (сьогодні Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» (ДУ ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України))

Журнал продовжує традиції збірника «Наукознавство та інформатика» (ISSN 0374-3896), який почав виходити в 1969 році за ініціативи Геннадія Михайловича Доброва – засновника наукознавства в Україні та першого керівника ДУ ІДНТПІН НАН України, що з 1991 року носить його ім’я.

Основна мета журналу: систематичне дослідження досвіду, тенденцій та перспектив розвитку науки в Україні та світі. До широкого кола питань, що розглядаються на сторінках видання, належать: науково-технологічна та інноваційна політика, стан і тенденції розвитку науково-технологічного потенціалу, інфраструктура науки, питання міжнародного науково-технологічного співробітництва, наукометрія, вебометрія, історія розвитку науки та наукових шкіл та ін.

Журнал «Наука та наукознавство» є майданчиком для обговорення дискусійних питаньз реформування, розвитку та функціонування науки в Україні.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, російська.

Видавець: Видавничий дім «Академперіодика».

Електронна копія видання передається до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Журнал входить до реферативної бази даних «Україніка наукова» та системи «Бібліометрика української науки».

Реферується в реферативному журналі «Джерело».

Індексується в системі GoogleАкадемія.

Міжнародна редакційна колегія журналу «Наука та наукознавство» у своїй роботі з науковими публікаціями керується міжнародними етичними правилами та дотримується політики відкритого доступу.