Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

серія КВ № 21848-11748 ПР від 22 січня 2016 р.

ISSN 1560-4926 (Print)
ISSN 2707-0085 (Online)
DOI  https://doi.org/10.15407/sofs

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, з:

економічних наук (спеціальність «051», затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 02.07.2020 р. № 886)
історичних наук (спеціальність «032», затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 24.09.2020 р. № 1188)

Заснований:

В 1993 році Академією наук України (сьогодні Національна академія наук України) і Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва (сьогодні Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» (ДУ ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України))

Журнал продовжує традиції збірника «Наукознавство та інформатика» (ISSN 0374-3896), який почав виходити в 1969 році за ініціативи Геннадія Михайловича Доброва – засновника наукознавства в Україні та першого керівника ДУ ІДНТПІН НАН України, що з 1991 року носить його ім’я.

Основна мета журналу: систематичне дослідження досвіду, тенденцій та перспектив розвитку науки в Україні та світі. До широкого кола питань, що розглядаються на сторінках видання, належать: науково-технологічна та інноваційна політика, стан і тенденції розвитку науково-технологічного потенціалу, інфраструктура науки, питання міжнародного науково-технологічного співробітництва, наукометрія, вебометрія, історія розвитку науки та наукових шкіл та ін.

Журнал «Наука та наукознавство» є майданчиком для обговорення дискусійних питаньз реформування, розвитку та функціонування науки в Україні.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Видавець: Видавничий дім «Академперіодика».

Електронна копія видання передається до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Журнал входить до реферативної бази даних «Україніка наукова» та системи «Бібліометрика української науки».

Включено до міжнародної реферативної бази даних «ERIH PLUS» (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Реферується в реферативному журналі «Джерело».

Індексується в системі Google Академія.

Міжнародна редакційна колегія журналу «Наука та наукознавство» у своїй роботі з науковими публікаціями керується міжнародними етичними правилами та дотримується політики відкритого доступу.