1.5

НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ КНИГОЗНАВСТВА І ВИДАВНИЧОЇ КУЛЬТУРИ У ПУБЛІКАЦІЯХ ФАХІВЦІВ-КНИГОЗНАВЦІВ ТА НАУКОВЦІВ НАН УКРАЇНИ

M.В. ЯЗВИНСЬКА
https://orcid.org/0000-0002-1074-7525
Н.М. КОВАЛЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-1479-4767

Nauka naukozn. 2020, 1(107): 49-65
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.049

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Стаття висвітлює результати дослідження видань, присвячених різноманітним питанням книгознавства і бібліотекознавства. Для комплексного дослідження обрано книжкові видання, випущені за участі працівників Національної академії наук України у 2004—2019 рр. Основу дослідження склала база даних анотованого каталогу книжкових видань НАН України, яку з 2004 року ведуть працівники групи науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України відповідно до рішення Науково-видавничої ради НАН України. Більшість видань перевірена de viso, незначна частина описана за наданою науковими установами НАН України інформацією або електронними версіями, наявними у відкритому доступі. Найбільший внесок у видання цього тематичного спрямування належить двом установам: Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника — понад 78 % разом. Весь досліджений масив видань класифіковано за типами (наукові монографії, тематичні збірники наукових праць, навчальна література, науково-популярна, довідкова), а також за предметом дослідження (спадок персоналій та установ, бібліотеки та принципи їх функціонування, книжкові, періодичні та аркушеві видання, дослідження фондів бібліотек, прикладні аспекти видавничої справи, електронні комунікації). Найбільшу частку становлять довідкові видання (48,8 %), а також видання, які висвітлюють творчий спадок і наукові здобутки певних персоналій або установ (майже 24 %). Залежність зміни кількості назв видань різних типів від часу не встановлено, за винятком видань, присвячених розвитку і застосуванню у бібліотечній та видавничій сферах сучасних інформаційно-комунікаційних цифрових технологій. Чітко простежується тенденція до скорочення тиражів видань.

Ключові слова: НАН України, книжкові видання, анотований каталог, книгознавство, бібліотекознавство.

Список літератури

 1. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2004 року. Упоряд.: О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко. К.: Академперіодика, 2005. 242 с.
 2. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2005 року. Упоряд.: О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко. К.: Академперіодика, 2006. 385 с.
 3. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2006 року. Упоряд.: О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко. К.: Академперіодика, 2007. 340 с.
 4. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2007 року. Упоряд.: А.І. Радченко, М.В. Язвинська. К.: Академперіодика, 2008. 389 с.
 5. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2008 року.Упоряд.: А.І. Радченко, М.В. Язвинська. К.: Академперіодика, 2009. 444 с.
 6. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2009 року. Упоряд.: А.І. Радченко, М.В. Язвинська. К.: Академперіодика, 2010. 432 с.
 7. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2010 року. Упоряд.: А.І. Радченко, Ю.В. Діденко. К.: Академперіодика, 2011. 427 с.
 8. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2011 року. Упоряд.: А.І. Радченко, Ю.В. Діденко, М.В. Язвинська. К.: Академперіодика, 2012. 412 с.
 9. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2012 року. Упоряд.: М.В. Язвинська, А.І. Радченко. К.: Академперіодика, 2013. 440 с.
 10. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2013 року. Упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко. К.: Академперіодика, 2014. 544 с.
 11. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2014 року. Упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко. К.: Академперіодика, 2015. 500 с.
 12. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2015 року. Упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко. К.: Академперіодика, 2016. 466 с.
 13. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2016 року. Упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко. К.: Академперіодика, 2017. 436 с.
 14. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2017 року. Упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко. К.: Академперіодика, 2018. 406 с.
 15. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2018 року. Упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко. К.: Академперіодика, 2019. 404 с.
 16. Язвинська М.В. Видавнича продукція НАН України на веб-ресурсі «Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України» (www.publications.nas.gov.ua). Наука України у світовому інформаційному просторі. 2013. Вип. 8. С. 92—97.
 17. Яцків Я.С. Хочу за науку замовити слово. Вісник НАН України. 2019. № 11. С. 13—16.
 18. Назаровец С., Скалабан A. Plan S. Принять нельзя отказать [Электронный ресурс]. URL:https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1908/1908.00288.pdf
 19. Діденко Ю.В. Ініціатива Євросоюзу щодо відкритого доступу до наукових публікацій і доцільність її підтримки в НАН України. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2019. Вип. 16. С. 20—25. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.391.020
 20. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України [Електронний ресурс]. URL: http://www.nas.gov.ua/publications/Pages/default.aspx
 21. Радченко А.І., Вакаренко О.Г. Академічні книжкові серії. Вісник НАН України. 2008. № 10. С. 50—54.

Повний текст (PDF)