1.6

ОНОПРІЄНКО В.І., ОНОПРІЄНКО М.В.

Прогрес через дослідження та інновації: досвід Німеччини в інноваційному розвитку

Мова статті: російська

Наведено інформацію про інституціональні інструменти сприяння такому важливому
аспекту інноваційного розвитку Німеччини як оцінка техніки, про особливості моделі
науково-інноваційного розвитку Німеччини, про систему середньої і вищої професійної
освіти, про роль кластерів, підприємств, громадськості в інноваційних процесах, про
впровадження Индустрии-4.0 в промисловість цієї країни. Показано, що інноваційна
стратегія Німеччини вписана в політичний процес, екологічну стратегію держави і сучасну глобальну економіку, характеризується довготривалістю і послідовністю, прагненням знайти гідне місце усім ланкам інноваційного процесу, охопити автономні університети, дослідницькі центри, промисловість, надати інноваційним заходам гуманні
та демократичні акценти. Інноваційна система Німеччини характеризується висхідною
динамікою і ефективністю, посідає провідні позиції в Європі і світі, знаходить ком петентні рішення для загроз і ризиків, що виникають у глобальному суспільстві.

Ключові слова: Спілка німецьких інженерів, Інститут оцінки техніки і системного ана лізу, оцінка техніки, «Стратегія високотехнологічного розвитку 2020», НДДКР, інноваційний розвиток, малі та середні підприємства, Індустрія 4.0.

Повний текст (PDF)