1.6

ПРОГРЕС ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ

В.І. ОНОПРІЄНКО,
М.В. ОНОПРІЄНКО

Nauka naukozn. 2018, 3(101): 75-91
https://doi.org/10.15407/sofs2018.03.075

Рубрика: Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Мова: Російська
Анотація: Наведено інформацію про інституціональні інструменти сприяння такому важливому аспекту інноваційного розвитку Німеччини як оцінка техніки, про особливості моделі науково-інноваційного розвитку Німеччини, про систему середньої і вищої професійної освіти, про роль кластерів, підприємств, громадськості в інноваційних процесах, про впровадження Индустрии-4.0 в промисловість цієї країни. Показано, що інноваційна стратегія Німеччини вписана в політичний процес, екологічну стратегію держави і сучасну глобальну економіку, характеризується довготривалістю і послідовністю, прагненням знайти гідне місце усім ланкам інноваційного процесу, охопити автономні університети, дослідницькі центри, промисловість, надати інноваційним заходам гуманні та демократичні акценти. Інноваційна система Німеччини характеризується висхідною динамікою і ефективністю, посідає провідні позиції в Європі і світі, знаходить компетентні рішення для загроз і ризиків, що виникають у глобальному суспільстві.

Ключові слова: Спілка німецьких інженерів, Інститут оцінки техніки і системного ана лізу, оцінка техніки, «Стратегія високотехнологічного розвитку 2020», НДДКР, інноваційний розвиток, малі та середні підприємства, Індустрія 4.0.

Список літератури

 1. Ефременко Д.В. Введение в оценку техники. М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. 188 с.
 2. Грунвальд А. Техника и общество. Западноевропейский опыт исследования со циальных последствий научно-технического развития. М.: Логос, 2011. 160 с.
 3. Онопрієнко М.В. Соціальна оцінка техніки. К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2011. 67 с.
 4. Онопрієнко М.В. Західний досвід дослідження соціальних ризиків науково-техно логічного розвитку. Наукові & освітянські методології та практики. К.: Інф.-аналіт. агентство, 2016—2017. Вип. 8—9. С. 95—117.
 5. Гаврилова Н.М. Современный опыт инновационного развития Германии и возможности его использования в России. Вестник Финансового университета. 2011. № 6. С. 13—20.
 6. Стратегия высокотехнологичного развития 2020. URL: http://hightech-strategie.de
 7. Балашова С.А., Шполянская А.А. Административные и экономические механизмы обеспечения инновационного развития (опыт Германии и скандинавских стран). Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. Вып. 47. C. 53—66.
 8. База данных Министерства образования и научных исследований ФРГ. URL: http:// datenportal.bmbf.de/portal/en/K18.html#chapters.
 9. Патрик Э.И., Никитин Ю.В., Патрик О.Э. Основные факторы, обеспечивающие инновационное развитие экономики Германии. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 4(20). С. 118—122.
 10. Шполянская А.А. Инновационные кластеры — взаимодействие бизнеса и науки. Известия Уральского госуданственного экономического университета. 2016. № 3(65). С. 106—114.
 11. Fortschritt durch Forschung und Innovation. Bericht zur Umsetzung der Hightech-Strategie. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2017. 102 s.
 12. Игнатущенко Е.И. Инновационная Германия в экономике Европейского Союза в эпоху мирового экономического и финансового кризиса. Молодой ученый. 2012. № 7. С. 78—82.
 13. Рагимова С. Цифровая индустрия 4.0. Журнал «Forbes». Электронная версия. 2017. 30.06. URL: www.forbes.ru/brandvoice/sap/345779-chetyre-nol-v-nashu-polzu
 14. Оноприенко М.В. Мегатехнологии общества знаний. Социальное пространство, риски для человека и общества. Saarbr cken (Deutschland): Lambert Academic Publi shing, 2015. 150 с.
 15. Онопрієнко В.І., Рижко Л.В., Ягодзинський С.М. та ін. Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій / За ред. В.І. Онопрієнка. К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2016. 352 с.

Повний текст (PDF)