1.6

ВІТЯЗЬ П.А., ЩЕРБИН В.К.

Наукові ради при Міжнародній асоціації академій наук як форма самоорганізації галузей наукових знань.

Мова статті: російська

Розкрито один із ключових компонентів інституційної системи Міжнародної асоціації
академій наук (МААН) — науково-організаційні структури, що працюють при МААН на
постійній основі, серед яких кількісно переважають наукові ради. Зазначено, що
відмінності між попередньо створеними при МААН комітетами, схожими за профілем зі
структурою академій наук — членів МААН, основаною на відділеннях і регламентованою статутним документом, і мережею нерегламентованих вузькопрофільних наукових
рад при МААН обумовлені особливостями академічної форми організації досліджень,
яка гармонійно поєднує норми формальної організації з принципами самоорганізації та
самоуправління. Однак взаємодоповнюючий характер відносин між нормами формальної
організації академічних досліджень і принципами їх самоорганізації та самоуправління,
а також їх гармонізація можливі тільки при усвідомленні відмінностей між цими двома
підходами до організації академічної науки. У зв’язку з цим актуальним є досвід створення різних науково-організаційних структур, накопичений академіями наук — членами
МААН у різні періоди, а також практика міжнародних наукових організацій. Наведено
інформацію про історію створення наукових рад у НАН України, НАН Білорусі, РАН,
галузевих та предметних комітетів і комісій на радянському та пострадянському просторі.
Надано рекомендації щодо вдосконалення діяльності наукових рад при МААН.

Ключові слова: Міжнародна асоціація академій наук (МААН), академії наук — члени
МААН, наукова рада при МААН, науково-організаційна структура, інституціональна система, проблемна рада, Міжвідомча координаційна рада, Міжнародна рада славістів, комісія.

Повний текст (PDF)