1(95) 2017

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

БУБЛИК С.Г.

Наукознавче дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності

Мова статті: українська

Анотація                              Повний текст (PDF)

МЕХ О.А.

До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою

Мова статті: українська

Анотація                              Повний текст (PDF)

РИЖКО Л.В.

Роль мегатехнологій у формуванні нової технологічної культури

Мова статті: українська

Анотація                              Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

ПОПОВИЧ О.С., КОСТРИЦЯ О.П.

Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя

Мова статті: українська

Анотація                              Повний текст (PDF)

ЛОБУНЕЦЬ Л.Г.

Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010—2015 рр.

Мова статті: українська

Анотація                               Повний текст (PDF)

Наука та освіта

ЛОБАНОВА Л.С., УДОВЕНКО А.Ю.

Україна 2016: сучасні тенденції інтернаціоналізації докторської освіти

Мова статті: російська

Анотація                                Повний текст (PDF)

Зарубіжна наука

Югослав Райкович — наукознавець, історик та соціолог науки

Мова статті: російська

Анотація                               Повний текст (PDF)

КАПЛИНСЬКИЙ О.В., СОЛОВЙОВ В.П.

Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США

Мова статті: українська

Анотація                               Повний текст (PDF)

ГРИГА В.Ю.

Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945—1985 рр.

Мова статті: українська

Анотація                                Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

ГУНЬКО П.М., ЛИТВИНКО А.С., ГАЙДУКОВ В.О., ВІННИЧЕНКО О.Е.

Науковий простір династії Пирогових в контексті розвитку світової науки

Мова статті: українська

Анотація                                Повний текст (PDF)

ЛУКОВСЬКІЙ О.І., ПУСТОВОЙТОВ М.О.

Внесок Інституту математики НАН України в науку про космос

Мова статті: українська

Анотація                               Повний текст (PDF)

З архівів україни

До історії створення спецвідділів у інститутах АН УРСР у 50-х роках ХХ ст.

Мова статті: російська

Анотація                                Повний текст (PDF)

Ювілеї та пам’ятні дати

До 110-ї річниці з дня народження академіка Сергія Павловича Корольова

Повний текст (PDF)

Ювілей В.І. Терехова

Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

Повний текст (PDF)

Рецензії

Повний текст (PDF)