Політика антиплагіату

Редакція міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство» приймає до опублікування тільки оригінальні статті.

Автори, які подають матеріали для публікації в журналі, погоджуються з тим, що стаття написана ними особисто і раніше не публікувалася в інших виданнях.

Для всіх надісланих матеріалів перед процедурою рецензування визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (Plagiarisma, StrikePlagiarism, Unplag/Unichek, Edu-Birde).

Мінімально допустимим рівнем унікальності тексту вважається 75%. Якщо плагіат чи текстові запозичення, виявлені на етапі до публікації рукопису статті, становлять 25% і менше, автор(и) попереджаються про необхідність доопрацювання тексту. Якщо плагіат складає більше 25%, стаття відхиляється і повертається автору(ам) разом із протоколом перевірки.

До форм плагіату належать:

  • використання (дослівне цитування) будь-яких матеріалів у будь-якому обсязі без вказівки джерела;
  • використання запозичених зображень, рисунків, фотографій, таблиць, графіків, схем чи будь-яких інших форм графічного представлення інформації без посилання на джерело;
  • використання без письмового дозволу матеріалів, автори або правовласники яких забороняють використання своїх матеріалів без спеціального узгодження.

До форм некоректного запозичення належать:

  • відсутність графічного виділення (в лапках) дослівно цитованого тексту при наявності посилань на джерело;
  • некоректне посилання на джерело або неповний склад його бібліографічного опису, що перешкоджає його ідентифікації;
  • посилання не на первинне джерело запозиченого тексту без явної вказівки на цей факт (помилка у визначенні першоджерела);
  • відсутність посилань у тексті статті на джерела, наведені в пристатейному списку;
  • надмірне цитування (при наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), обсяг якого не обґрунтований тематикою і цілями статті.

При наявності некоректних запозичень всі їх випадки розглядаються індивідуально.
У разі виявлення доведеного факту плагіату в статті, що вже опублікована, її автори позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах журналу, а сам текст вилучається з архіву офіційного сайту видання та з інших місць публічного розміщення, відповідальність за які несе редакція журналу «Наука та наукознавство».