1.7

ЗВОНКОВА Г.Л.,

КОССКО Т.Г.

Наукова школа В.І. Трефілова

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(1) 97-108

В статті розкрито характерні риси видатного українського радянського матеріалознавця В.І. Трефілова як вченого, людини та організатора науки, який створив у 70—90-х роках ХХ сторіччя в Києві потужну наукову школу в галузі матеріалознавства. Показано внесок В.І. Трефілова та його школи в світову науку, дано аналіз напрямків його наукової та організаційної діяльності. Наведено персональний склад школи. Висвітлено деякі напрями наукових інтересів академіка, а також результати його діяльності в Академії наук України. Особливу увагу в статті приділено спогадам учених, колег, співробітників, які безпосередньо спілкувалися з Віктором Івановичем.

Ключові слова: Інститут металофізики, Інститут проблем матеріалознавства, матеріалознавство, наукова школа, фізика міцності та пластичності, металознавство.