1.7

НАУКОВА ШКОЛА В.І. ТРЕФІЛОВА

Г.Л. ЗВОНКОВА
https://orcid.org/0000-0003-4029-8721
Т.Г. КОССКО

Nauka naukozn. 2019, 1(103): 97-108
https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.097

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: В статті розкрито характерні риси видатного українського радянського матеріалознавця В.І. Трефілова як вченого, людини та організатора науки, який створив у 70—90-х роках ХХ сторіччя в Києві потужну наукову школу в галузі матеріалознавства. Показано внесок В.І. Трефілова та його школи в світову науку, дано аналіз напрямків його наукової та організаційної діяльності. Наведено персональний склад школи. Висвітлено деякі напрями наукових інтересів академіка, а також результати його діяльності в Академії наук України. Особливу увагу в статті приділено спогадам учених, колег, співробітників, які безпосередньо спілкувалися з Віктором Івановичем.

Ключові слова: Інститут металофізики, Інститут проблем матеріалознавства, матеріалознавство, наукова школа, фізика міцності та пластичності, металознавство.

Список літератури

  1. Віктор Іванович Трефілов. К.: НБУВ, 2005.
  2. В.И. Трефилов. Жизнь и деятельность. Воспоминания. Избранные труды. В 2 т. Т. 1. К.: Академперіодіка, 2005.
  3. Храмов Ю.А. История формирования и развития физических школ на Украине. К.: Феникс, 1991.
  4. Памяти Виктора Ивановича Трефилова. Зеркало недели. 2001. № 16.
  5. Фірстов С.О. Мій учитель. Наука та інновації. 2005. Т. 1. № 6. С. 118—124. https://doi.org/10.15407/scin1.06.118
  6. Неперевершений організатор науки. З нагоди 75-річчя від дня народження академіка В.І. Трефілова. Вісник НАН України. 2006. № 1. С. 15—19.

Повний текст (PDF)