2019 №3 (105)

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

Бистряков І.К., Клиновий Д.В.
Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 3-25
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.003
Анотація   Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В.
Реалізація дослідницько-інноваційного потенціалу університетів як невід’ємного складника їх діяльності
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 26-45
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.026
Анотація   Повний текст (PDF)

Лобунець Л.Г.
Статистичні показники наукової діяльності установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 46-57
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.046
Анотація   Повний текст (PDF)

Наукометрія

Лактіонова Т.М., Гаврилова Н.А.
Структура цитування у статтях наукового збірника «Агрохімія і грунтознавство»
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 58-71
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.058
Анотація   Повний текст (PDF)

До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва

Про заходи, присвячені Г.М. Доброву
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 72-74
Повний текст (PDF)

Онопрієнко В.І.
Наукознавство Г.М. Доброва: міжнародний контекст та практика реформування діяльності Академії наук УРСР
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 75-88
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.075
Анотація   Повний текст (PDF)

Клочко Ю.О.
Прорив у світову науку: досвід Г.М.Доброва
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 89-93
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.089
Анотація   Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

Дупленко Ю.К.
Олександр Богомолець і діяльність Академії наук України в часи його президентства (1930-1946)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 94-105
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.094
Анотація   Повний текст (PDF)

Гамалія В.М.
Олександр Палладін на посту президента АН УРСР (1946—1962): кроки академічних інститутів до переднього краю
світової науки
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 106-121
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.106
Анотація   Повний текст (PDF)

Алексєєнко А.О., Балишев М.А.
Діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України: 50 років формування джерельної бази історії української науки
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 122-129
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.122
Анотація   Повний текст (PDF)

Ювілеї та пам’ятні дати

До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Григорія Івановича Денисенка
Олександр Сергійович Попович (до 80-річчя від дня народження)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 130-133
Повний текст (PDF)

З архівів України

Оборонна тематика 70-х рр. ХХ ст. в наукових розробках учених НАН України
Мова: Українська та російська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 134-142
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.134
Анотація              Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

XII і XIII засідання Наукової ради з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук
Мова: Російська
Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки»
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 143-157
Повний текст (PDF)