1.10

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ: 50 РОКІВ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

А.О. АЛЄКСЄЄНКО,
М.А. БАЛИШЕВ
https://orcid.org/0000-0001-5211-3208,
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 122-129
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.122

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: У статті висвітлено діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України. Окреслено процес вироблення основних засад комплектування фондів архіву. Охарактеризовано інформаційний потенціал архівної науково-технічної документації, зокрема звітів про науково-дослідні роботи провідних вітчизняних науково-дослідних інститутів. Показано їх непересічну значущість при формуванні джерельної бази історії української науки.

Ключові слова: Центральний державний науково-технічний архів України, науково-технічна документація, історія науки і техніки, звіти про науково-дослідні роботи.

Список літератури

 1. Алєксєєнко А.О., Балишев М.А. Архіви — зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації. Архіви України. 2017. Вип. 5—6(310—311). С. 151—161.
 2. Алєксєєнко А.О., Балишев М.А. Використання науково-технічної документації при дослідженні історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Архіви України. 2010. Вип. 2(268). С. 89—99.
 3. Алєксєєнко А.О. Інтеграція науково-дослідної документації з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України у світовий інформаційний простір: напрацювання та перспективи. Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4—6 жовт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 464—466.
 4. Алєксєєнко А.О. Фонди Центрального державного науково-технічного архіву України з науково-дослідною документацією: особливості формування та інформаційна наповненість. Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6—8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. Ч. 2. Київ, 2015. С. 59—61.
 5. Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР. Київ, 1970. № 1. Ст. 6. С. 15—16.
 6. Матеріали до історії Центрального державного науково-технічного архіву України. Хроніка. 1969—2009 рр.: наук.-інформ. вид. Авт.-упоряд.: О.В. Балишева, Є.В. Семенов; Харків: ЦДНТА України, 2010. 171 с.
 7. Основы отбора на государственное хранение научно-технической документации. М.: ВНИИДАД, 1976. 120 с.
 8. Положение о порядке отбора и сроках передачи всесоюзными и центральными отраслевыми органами научно-технической информации, научно-исследовательскими, проектными и конструкторскими организациями документации, имеющей историческое значение. М.: ВНИИДАД, 1966. 91 с.
 9. ЦДНТА України. Ф. Р-48. Оп. 1. Од. зб. 40.
 10. ЦДНТА України. Ф. Р-48. Оп. 1. Од. зб. 65.
 11. ЦДНТА України. Ф. Р-48. Оп. 1. Од. зб. 86.

Повний текст (PDF)