№3(117)

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

Ящишина І.В., Боднарчук Т.Л.
Соціальні наслідки цифровізації: досвід Європейського Союзу
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 03–20
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.003
Анотація   Повний текст (PDF)

Микитенко В.В.
Типізація систем сталого господарювання та формалізація їхніх базових моделей
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 21–35
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.021
Анотація   Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

Єгоров І.Ю., Жукович І.А.
Розвиток підходів до оцінювання результатів діяльності науково-дослідних установ
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 36–50
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.036   
Анотація   Повний текст (PDF)

Грачев O.O., Хорєвін В.І.
Сучасні стратегії організації досліджень і формування кадрового потенціалу в установах академічного типу
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 51–67
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.051  
Анотація   Повний текст (PDF)

Актуальні проблеми сучасної науки

Попович О.С.
Про завершення та основні підсумки комплексного прогнозно-аналітичного дослідження з метою виявлення найбільш актуальних напрямів наукового пошуку
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 68–80
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.068
Анотація  Повний текст (PDF)

Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво

Овчарова Л.П., Рибачук В.П., Бодеко В.П.
Фінансове забезпечення досліджень і розробок у США: динаміка, структура та пріоритети
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 81–102
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.081    
Анотація   Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

Балишев М.А.
Історико-біографічне дослідження життя та творчості українського астронома-аматора Леоніда Леонідовича Андренка
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 103–128
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.103
Анотація   Повний текст (PDF)

Ювілеї та пам’ятні дати

Вітаємо з ювілеєм!
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 129
Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

Бошар Дірк
Три напрями діяльності Європейської Федерації національних інженерних асоціацій (доповідь на міжнародному симпозіумі «Патонівські наукові традиції в світлі нових викликів сучасній науці», м. Київ, 30 листопада 2021 р.)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 130–132
Повний текст (PDF)

Рецензії

Андрощук Г.О.
Науково-технічна розвідка в Польській Народній Республіці: організація, методи діяльності та ефективність. Актуальне дослідження (рецензія на книгу: Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971— 1989. Оpracował i wstępem poprzedził Mirosław Sikora. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach. Katowice—Warszawa, 2019. 352 s.)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 133–138
Повний текст (PDF)

Куделко С.М.
Injuriarum remedium est oblivio (рецензія на книгу: Балишев М.А. Астрономічні дослідження в Харкові наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Київ: Наукова думка, 2022. 560 с.)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 3(117): 139–141
Повний текст (PDF)