1.7

МЕХ О.А.

Трансформації та перспективи розвитку системи управління науково-технологічною сферою України

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 69-94

У статті подано результати аналізу поточного стану, трансформ ацій та перспектив розвитку сучасної системи управлінння науково-технологічною сферою України. В процесі дослідження уточнено окремі теоретичні та практичні аспекти функціонування систем управління, поняття і терміни, які використовуються в їх проектуванні. У прив’язці до основних чинних нормативно-правових актів надано визначення системи управління науково-технологічною сферою, сформульовано її мету і завдання. Проаналізовано наявну вітчизняну структуру управління науково-технологічною сферою, визначено її головних суб’єктів, а також процеси і етапи реформування, зокрема створення нових елементів. Окреслено основні проблеми, які пов’язані з нормативно-правовим забезпеченням, а також із дією зовнішніх і внутрішніх факторів, з їх поділом на групи. Представлено концептуальні ознаки нової архітектури системи управління науково-технологічною сферою і шляхи її виходу з кризи.

Ключові слова: науково-технологічна сфера, проблеми науки, системність, система управління, суб’єкт і об’єкт наукової та науково-технічної діяльності, елемент управління, людський фактор.

Повний текст (PDF)