1.7

ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АСТРОНОМА МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА ЄВДОКИМОВА (1868—1941)

М.А. БАЛИШЕВ
https://orcid.org/0000-0001-5211-3208

Nauka naukozn. 2022, 1(115): 105—131
https://doi.org/10.15407/sofs2022.01.105

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена дослідженню фактів наукової біографії видатного українського астрометриста Миколи Миколайовича Євдокимова. Основні напрями роботи талановитого вченого та організатора науки були присвячені дослідженню зодіакальних і слабких приполярних зір, виведенню їх паралаксів; визначенню прямих піднесень і схилень опорних зір і великих планет Сонячної системи. Попри низку біографічних публікацій, які висвітлюють певні аспекти наукової, організаційної та педагогічної діяльності астронома, встановлено відсутність комплексної праці, присвяченої відтворенню його повної наукової біографії. Тому метою статті є узагальнення результатів комплексного історико-біографічного дослідження життя і творчості астронома професора Миколи Миколайовича Євдокимова.

Через вивчення архівних ретроінформаційних ресурсів з’ясовано основні віхи біографії ученого, етапи його науково-дослідницької та організаційної роботи. Досліджено повну бібліографію праць М.М. Євдокимова, який виконував системні спостереження змінних зір, комет, метеорних потоків, місячних і сонячних затемнень; вивчав проходження Меркурія по диску Сонця; здійснював сейсмічні дослідження; проводив системні дослідження астрономічних інструментів; брав участь у роботах з визначення положень зір-реперів для астероїда (433) Ерос.

Розглянуто науково-педагогічну діяльність проф. М.М. Євдокимова, який викладав комплекс математичних, астрономічних і геодезичних дисциплін у різних закладах вищої освіти: Харківському державному університеті, Харківському технологічному інституті, Харківському геодезичному інституті, Харківському інженерно-будівельному інституті.

Документально підтверджено доробок ученого у період трансформації організаційних структур Харківської астрономічної обсерваторії та кафедри астрономії у 20-х рр. ХХ ст.; участь у розбудові геодезичної науки та створенні Служби часу у Харкові; наведено приклади громадської діяльності астронома у різних спілках астрономів (Німецькому астрономічному товаристві, Всеросійському астрономічному союзі, всесоюзному Бюро довгот, астрометричній комісії Астрономічної ради АН СРСР та ін.), де М.М. Євдокимов представляв українську астрономічну науку.

Ключові слова: М.М. Євдокимов, астрометрія, приполярні зорі, сонячні та місячні затемнення, піднесення та схилення зір, Харківська астрономічна обсерваторія, Служба часу, Харківський університет, Харківський технологічний інститут.

Список літератури

 1. Барабашов Н.П., Кузьменко К.Н., Плужников В.Х. Николай Николаевич Евдокимов (к 100-летию со дня рождения). Земля и Вселенная. 1968. № 4. С. 54—57.
 2. Барабашов Н.П., Кузьменко К.Н., Плужников В.Х. Николай Николаевич Евдокимов (к 100-летию со дня рождения). Вестник Харьковского государственного университета. 1969. № 34. Вып. 4. С. 3—8.
 3. Балышев М.А., Псарев В.А., Шкуратов Ю.Г. Николай Николаевич Евдокимов. Документально-биографический очерк. Universitates. Наука и Просвещение. 2006. № 1. С. 44—54.
 4. Селешников С.И. Юбилеи отечественной и мировой астрономии в 1968 г. Астрономический календарь на 1968 год. Москва: Наука, 1967. Вып. 71. С. 290—300.
 5. Фесенков В.Г. О моих встречах с Н.Н. Евдокимовым. Вестник Харьковского государственного университета. 1969. № 34. Вып. 4. С. 9—11.
 6. Сластенов А.И. Астрономия в Харьковском университете за 150 лет, 1805—1955 (исторический очерк). Харьков: Изд-во ХГУ имени А.М. Горького, 1955. 184 с.
 7. 200 лет астрономии в Харьковском университете. Под. ред. проф. Ю.Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. 632 с.
 8. Балышев М.А. Из истории Харьковской обсерватории: биографические очерки. 200 лет астрономии в Харьковском университете. Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. С. 99—154.
 9. Евдокимов Н.Н. Вспомогательные величины для вычисления расстояний и азимутов для 50° широты. Харьков: Типография А. Дарре, 1893. 12 с.
 10. Lewitsky G. Beobachtungen der totalen Mondfinsterniss 1891 Mai 23. Astronomische Nachrichten. 1891. Vol. 128. No. 3055. P. 137—138. https://doi.org/10.1002/asna.18911280705
 11. Lewitzky G. Beobachtungen des Mercurdurchgangs 1891 Mai 9. Astronomische Nachrichten. 1891. Vol. 127. No. 3045. P. 347—350. https://doi.org/10.1002/asna.18911272002
 12. Извлечение из протоколов заседаний. Сообщения Харьковского Математического общества. Вторая серия. Т. IV. Харьков: Типография и Литография М. Зильберберга, 1895. 297 с.
 13. Левицкий Г.В. Способ Гаусса для измерения фокусных расстояний линз. Сообщения математического общества при Харьковском университете. Т. ІІІ. Харьков: Типография и Литография М. Зильберберга, 1893. С. 273—289.
 14. Евдокимов Н.Н. Кафедра астрономии. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805—1905). Харьков: Типография А. Дарре, 1908. С. 227—237.
 15. Балишев М.А. Створення та розвиток Астрономічної обсерваторії Харківського університету у 80-х та 90-х роках ХІХ ст. Історія науки і біографістика. 2021. № 2. С. 45—72. https://doi.org/10.31073/istnauka202102-04
 16. Балишев М.А. Астроном Людвіг Оттович Струве (1858м1920): наукова біографія. Наука та наукознавство. 2021. № 3. С. 76—102. https://doi.org/10.15407/sofs2021.03.076
 17. Ewdokimow N. Beobachtungen der Leoniden 1896 in Charkow. Astronomische Nachrichten. 1897. Vol. 144. No. 3453. P. 333—334. https://doi.org/10.1002/asna.18971442106
 18. Евдокимов Н.Н. Наблюдения Леонид. Известия Руcского астрономического общества. Санкт-Петербург, 1898. Т. VII. № 7—9. С. 28—29.
 19. Jewdokimow N. Beobachtung eines Meteors 1898 August 9. Astronomische Nachrichten. 1899. Vol. 149. No. 3576. P. 415—416. https://doi.org/10.1002/asna.18991492405
 20. Балишев М.А. Український астроном-теоретик професор Олексій Іванович Раздольський (1877—1942): Наукова біографія. Наука та наукознавство. 2020. № 3. С. 92—115. https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.092
 21. Местная хроника. Южный край, 5 листопада 1898, № 6124, С. 2.
 22. Jewdokimow N. Beobachtungen der Bоliden 1899 in Charkow. Astronomische Nachrichten. 1900. Vol. 151. No. 3623. P. 377—378. https://doi.org/10.1002/asna.18991512304
 23. Balyshev M.A. Ludwig von Struve (1858—1920): Development of Positional Astronomy at the Kharkiv Astronomical Observatory. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2021. Vol. 37. No. 5. P. 269—272. https://doi.org/10.3103/S0884591321050032
 24. Евдокимов Н.Н. Наблюдения переменных звезд γ Aquilae и δ Cephei. Известия Руcского астрономического общества. 1901. Т. IX. № 1—3. C. 84—95.
 25. Jewdokimow N. Beobachtung der Mondfinsternis 11 April, 1903. Astronomische Nachrichten. 1903. Vol. 163. No. 3896. P. 121—122. https://doi.org/10.1002/asna.19031630805
 26. Евдокимов Н.Н. Отчет о заграничной командировке приват-доцента, астронома-наблюдателя Н.Н. Евдокимова. Харьков: Типография и Литография М. Зильберберг и сыновья, 1905. 13 с.
 27. Балишев М.А. Розвиток астрономії у Харкові на початку ХХ століття (1900—1917). Дослідження з історії і філософії науки і техніки. 2021. Т. 30. № 1. С. 51—61. https://doi.org/10.15421/272105
 28. Struve L. Beobachtung der totalen Mondfinsternis vom 1910 November 16 auf Sternwarte in Charkow. Astronomische Nachrichten. 1911. Vol. 186. No. 4460. P. 329—331. https://doi.org/10.1002/asna.19101862003
 29. Защитадиссертации. Утро, 15 травня 1912.
 30. Ахматов В.В. Отчет о действиях Русского Астрономического общества с 01.03.1914 г. по 01.03.1915 г. Известия Русского астрономического общества. 1915. Вып. ХХІ. № 5. С. 103—106.
 31. Струве Л.О. Отзыв о сочинении Н.Н. Евдокимова «Определение параллаксов неподвижных звезд по наблюдениям меридианным кругом астрономической обсерватории Харьковского университета». Известия Русского Астрономического общества. 1915. Вып. ХХІ. № 6. С. 135—139.
 32. Струве Л.О., Евдокимов Н.Н. Краткий отчет об экспедиции для наблюдения полного солнечного затмения 8/21 августа 1914 года. Записки Императорского Харьковского университета. Харьков: Паровая Типо-Литография М. Зильберберг и Сыновья, 1915. С. 1—4.
 33. Балышев М.А. Звезда исключительной величины. Борис Петрович Герасимович. Universitates. Наука и Просвещение. 2004. № 4. С. 46—57.
 34. Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год. Астрономическая обсерватория. Записки Императорского Харьковского университета. Харьков: Типография и Литография М. Зильберберг и сыновья, 1915. Кн. 1. С. 1—64.
 35. Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1917 год. Записки Харьковского университета за 1918 и 1919 год. Харьков, 1919. С. 1—30.
 36. Балишев М.А. Астрономія в Харкові у роки громадянської війни періоду Української революції. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. 2020. Т. 29. № 2. С. 110—119. https://doi.org/10.15421/272027
 37. Евдокимов Н.Н. Старая и новая картина мира. Харьков: Путъ просвещения, 1921. 105 с.
 38. Jewdokimow N. Beobachtungen des Merkurdurchganges am 7 Mai 1924 auf der Charkower Sternwarte. Astronomische Nachrichten. 1924. Vol. 222. No. 5315. P. 175—176. https://doi.org/10.1002/asna.19242221105
 39. Jewdokimow N. Beobachtungen der Mondfinsternis 1924 August 14. Astronomische Nachrichten. 1925. Vol. 224. No. 5361. P. 159—161. https://doi.org/10.1002/asna.19252240904
 40. Федоров П.Н. История астрометрии в обсерватории Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Вісник Астрономічної школи. 2002. Т. 3. № 2. С. 42—54. https://doi.org/10.18372/2411-6602.03.2042
 41. Євдокимов М.М. Спостереження затемнення Місяця 8 грудня 1927 р. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії (ХДУ). 1931. № 3. С. 78—79.
 42. Євдокимов М.М. Спостереження затемнення Сонця 29 червня 1927 р. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії (ХДУ). 1931. № 3. С. 77.
 43. Євдокимов М.М. Спостереження проходження Меркурія 10 листопада 1927 р. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1931. № 3. С. 77.
 44. Barabaschoff N., Jewdokimow N., Michajlov V. Photographische Beobachtungen des Kometen 1927с. Astronomische Nachrichten. 1930. Vol. 238. No. 5701. P. 201—204. https://doi.org/10.1002/asna.19302381303
 45. Євдокимов М.М. Дослід фігури цапф меридіанного кола Харківської обсерваторії. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії (ХДУ). 1927. № 1. С. 7—11.
 46. Євдокимов М.М. Практична астрономія. Харків — Одеса: Держнауктехвидав України, 1934. 32 с.
 47. Балишев М.А. Центральна Українська обсерваторія у Харкові: До історії нереалізованого проєкту. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. 2021. Т. 30. № 2. С. 69—78. https://doi.org/10.15421/272122
 48. Євдокимов М.М., Фадєєв Ю.М. Служба часу астрономічної обсерваторії Харківського державного університету і лабораторії часу Українського інституту метрології. Учені записки Харківського державного університету імені О.М. Горького. 1936. Кн. 6—7. С. 19—24.
 49. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1935 год. Астрономический журнал. 1936. Т. 13. № 3. С. 282—283.
 50. Євдокимов М.М., Фадєєв Ю.М. Моменти ритмічних радіосигналів часу за спостереженнями Астрономічної обсерваторії Харківського державного університету і прийманням У. Н. І. М. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії (ХДУ). 1938. Т. 6. С. 77—87.
 51. Барабашов Н.П. Экспедиция астрономической обсерватории Харьковского государственного университета для наблюдения полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. Труды экспедиций для наблюдения полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. 1938. Т. 1. С. 51—60.
 52. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1936 год. Астрономический журнал. 1937. Т. 14. № 3. С. 273—275.
 53. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1939 год. Астрономический журнал. 1940. Т. 17. № 3. С. 94—96.
 54. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1938 год. Астрономический журнал. 1939. Т. 16. № 3. С. 112—113.
 55. Евдокимов. Н.Н. Практическая астрономия. Дополнительные главы. Харьков: Инженерно-строительный институт. Стеклограф, 1940. 40 с.
 56. Барабашов М.П. 50 років наукової діяльності [М.М. Євдокимова]. За більшовицькі кадри, 15 листопада 1940.
 57. Михайлов В.О. Науковий шлях ювіляра [М.М. Євдокимова]. За більшовицькі кадри, 15 листопада 1940.
 58. Фадєєв Ю. Вчений і педагог [М.М. Євдокимов]. За більшовицькі кадри, 15 листопада 1940.
 59. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1940 год. Астрономический журнал. 1941. Т. 18. № 3. С. 266—268.
 60. Евдокимов Н.Н. Определение положений планет меридианным кругом Харьковской астрономической обсерватории (1 серия: склонения 1924—1927 гг.). Ученые записки Харьковского государственного университета имени A.М. Горького. 1941. Т. 23. С. 43—51.
 61. Кузьменко К.Н., Михайлов В.А. Определение положений планет меридианным кругом ХАО по наблюдениям профессора H.H. Евдокимова. Труды Астрономической обсерватории ХГУ. 1954. Т. 3. С. 27—42.
 62. Cocks E.E., Cocks J.C. Who’s Who on the Moon: A Biographical Dictionary of Lunar Nomenclature. Greensboro: Tudor Publishers, 1995.

Повний текст (PDF)