1.2

МАЛИЦЬКИЙ Б.А.

Роль Г.М. Доброва у формуванні професійного корпусу науковедов в Україні

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 4-16

У статті наведено результати дослідження ролі Геннадія Михайловича Доброва, видатного київського наукознавця та історика техніки, в становленні наукознавчих досліджень
і формуванні професійного корпусу наукознавців в Україні.
Процес професійного становлення самого Г.М. Доброва показано у тому числі
шляхом порівняльного аналізу дослідницьких доль Г.М. Доброва і його попередника в
галузі історії науки і техніки, В.В. Данилевського. За своє не дуже довге наукове життя
Г.М. Добров підготував 53 доктори і кандидати наук, що є своєрідним рекордом і свідчить про його високий талант, видатні якості педагога і організатора науки. У статті наведено докладний огляд дисертаційних робіт учнів Доб рова, який являє інтерес не лише
в плані кількості підготовлених фахівців, а й з точки зору змін тематичного фронту дисертаційних досліджень.

Ключові слова: наука, наукознавство, історія техніки, наукознавець, науковий потенціал,
нау ково-технічний прогрес, Інститут кібернетики АН УРСР, дослідження.

Повний текст (PDF)