1.8

САВЧУК В.С.

Липський Володимир Іполитович, президент Всеукраїнської академії наук 1922–1928 (до 100-річчя від дня заснування Національної Академії наук України)

Мова статті: українська
Nauka i naukovedenie 2019(1) 109-132

В.І. Липський був президентом Всеукраїнської академії наук (ВУАН) в 1922—1928 роках. В статті висвітлено київський та петербурзький періоди наукової діяльності В.І. Липського в галузі ботаніки, повернення його в Україну і участь у роботі в низці академічних структур. Це був перший етап діяльності В.І. Липського в Академії наук, який фактично збігся з періодом її становлення (1918—1921). Надано докладні відомості про процес обрання Липського президентом ВУАН у 1922 році. Розкрито причини ускладнення умов діяльності В.І. Липського на посаді президента ВУАН з 1924 року: 1) посилення тиску більшовицької влади на ВУАН з метою скорочення її прав на автономію, зміни структурно-функціональної організації, створення всередині ВУАН прошарку академіків-більшовиків для збільшення впливу владної ідеології на ВУАН; 2) повернення в Україну академіка М.С. Грушевського у 1924 р. за спеціальним дозволом, що створило передумо ви для формування у ВУАН угруповань з різним баченням шляхів її розвитку; 3) процеси, які відбувалися в союзній академії. Відображено науково-дослідницьку діяльність Липського як у ці непрості часи, так і в останній період його життя, після його переїзду в1928 році до Одеси, який він повністю присвятив науковій роботі.

Ключові слова: Всеукраїнська академія наук, ботанічний сад, Спільне зібрання, Президія, Наркомос, президент, Асканія-Нова