1.11

ОБОРОННА ТЕМАТИКА В НАУКОВИХ РОЗРОБКАХ УЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ В 70-х рр. ХХ ст. (НЕВІДОМА СТОРІНКА ІСТОРІЇ)

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 158-160
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.158

Рубрика: З архівів України
Мова: російська
Анотація: Внесок українських учених у виконання науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт з оборонної тематики й досі залишається «білою» плямою в історії НАН України. Адже наукові розробки в цьому напрямі як окремий об’єкт дослідження ніким і ніколи не вивчалися. Це стає зрозумілим і тому, що всі секретні документи з оборонної тематики в АН УРСР через певний час знищувались, а документи в інститутах засекречувались. Суттєвим джерелом інформації в Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України) є фонд ЦК Компартії України, його таємна частина (ф. 1), де збереглися окремі матеріали Президії та установ НАН України, Держплану УРСР про виконання планових завдань із оборонної тематики. Пропонований документ про підсумки роботи інститутів АН УРСР з оборонної тематики за 1972 рік, підготовлений зав. відділом оборонної промисловості ЦК Компартії України Я. Руденко, подається мовою оригіналу.

Вступ і документи до друку підготовлено:

О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Повний текст (PDF)