1.7

ПРОРИВ У СВІТОВУ НАУКУ: ДОСВІД Г.М.ДОБРОВА

Ю.О. КЛОЧКО

Nauka naukozn. 2019, 3(105): 89-93
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.089

Рубрика: До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва
Мова: Українська
Анотація: Надано короткі біографічні відомості про засновника українського наукознавства Г.М. Доброва і поставлено запитання: «Як хлопець із провінції за умов ізоляції країни здійснив прорив у новій галузі гуманітарних знань?» Відповідь на нього надано шляхом аналізу трьох напрямів «прориву» Доброва у глобальний науковий простір у галузі наукознавства: закордонні публікації, особисте входження в міжнародну спільноту, активна діяльність на світовому рівні.

Ключові слова: наукознавство, публікації, публікаційна активність, науковці.

Повний текст (PDF)