1.6

НАУКОЗНАВСТВО Г.М. ДОБРОВА: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ ТА ПРАКТИКА РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР

В.І. ОНОПРІЄНКО

Nauka naukozn. 2019, 3(105): 75-88
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.075

Рубрика: До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва
Мова: Російська
Анотація: Науково-організаційну діяльність основоположника українського наукознавства Геннадія Михайловича Доброва (1929—1989) висвітлено в контексті процесів у світовій науці, які сприяли затвердженню наукознавства як наукової дисципліни, праць і розробок іноземних учених, які заклали основи інформаційного підходу в наукознавчих дослідженнях, методологічної програми кібернетики та інформатики, сформульованої академіком В.М. Глушковим, реформ Академії наук УРСР, початих академіком Б.Е. Патоном і спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази фундаментальних досліджень в інститутах Академії та розвиток на цій основі досліджень для потреб економіки. Показано значення створеної Г.М. Добровим інформаційної концепції наукознавства для організаційного супроводу реформ в Академії наук УРСР.

Ключові слова: наукознавство, кібернетика, інформатика, прогнозування, Академія наук УРСР.

 Список літератури:

 1. Bernal J.D. The social function of science. London, 1939. 482 p.
 2. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. Москва: Наука, 1966. 271 с.
 3. Прайс Д. Наука о науке. Москва: Прогресс, 1966. 424 с. https://doi.org/10.2307/395001
 4. Добров Г.М., Коренной А.А. Наука: информация и управление. (Информационные проблемы управления наукой). М.: Сов. радио, 1977. 256 с.; Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. М.: Наука, 1969. 208 с.; Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1977. 209 с. (Сер. «Современные тенденции развития науки»); Добров Г.М., Коренной А.А. и др. Прогнозирование и оценки научно-технических нововведений. Киев: Наук. думка, 1989. 276 с.
 5. Глушков В.М., Добров Г.М., Терещенко В.И. Беседы об управлении. Москва: Наука, 1974. 224 с.
 6. Глушков В.М., Добров Г.М., Ершов Ю.В. Методика программного прогнозирования науки и техники. Москва: ГКНТ СССР, 1971. 138 с.
 7. Добров Г.М., Клименюк В.Н., Смирнов Л.П., Савельев А.А. Потенциал науки. К.: Наук. думка, 1969. 152 с.; Добров Г.М., Клименюк В.Н., Савельев А.А. Организация науки. К.: Наук. думка, 1970. 204 с.; Добров Г.М., Клименюк В.М., Самойлов Г.О. та ін. Управління наукою. Киев: Наук. думка, 1971. 268 с.
 8. Добров Г.М., Ершов Ю.В., Левин Е.И. Экспертные оценки при прогнозировании научно-технического прогресса. Киев: Наук. думка,1975. 345 с.
 9. Добров Г.М., Коренной А.А., Молдованов М.И. и др. Технология программно-целевого управления. Киев: Техника, 1985. 206 с.
 10. Добров Г.М., Стогний Б.С., Тонкаль В.Е. и др. Организация управления в Академии наук Украинской ССР: опыт и проблемы (1961—1986 гг.). АН УССР, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки. Киев: Наук. думка, 1988. 354 с.
 11. Добров Г.М., Марущак В.Т., Байдаков В.В. и др. Научные центры Академии наук Украинской ССР: Опыт и перспективы. Акад. наук Укр. ССР, Совет по изуч. производ. сил УССР. Киев: Наук. думка, 1986. 207 с.
 12. Добров Г.М., Тонкаль В.Е., Савельев А.А., Малицкий Б.А. и др. Научно-технический потенциал: Структура, динамика, эффективность. Киев: Наук. думка, 1987. 346 с.

Повний текст (PDF)