1.3

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ ОЕСР У ГАЛУЗІ ОСВІТИ, НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

O.O. ГРАЧЕВ
https://orcid.org/0000-0002-3980-2890
Л.П. ОВЧАРОВА
https://orcid.org/0000-0002-1550-2308

Nauka naukozn. 2017, 4(98): 18-34
https://doi.org/10.15407/sofs2017.04.018

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: У статті наведено огляд політики Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо освіти, науково-технічної та інноваційної (НТІ) сфери, значимість яких зростає в сучасних умовах глобалізації й посилення взаємозалежності країн світу. Розглянуто ключові проекти ОЕСР у НТІ сфері, найбільш актуальні ініціативи ОЕСР з удосконалення роботи в цьому напрямку, дослідження ОЕСР у рамках проекту «Відкрита наука», а також концепцій «зелене зростання» та «трикутник знань». Висвітлено роль ОЕСР у галузі економічного аналізу, в розробленні методології та стандартів обчислення індикаторів науки і технологій, а також науково-технічної та інноваційної політики країн-членів. Проаналізовано форми, напрямки та шляхи поглиблення співробітництва України та ОЕСР.

Ключові слова: організація економічного співробітництва і розвитку, науково-технологічна та інноваційна сфера, дослідження і розробки, «трикутник знань», вищі навчальні заклади, освіта.

Список літератури

 1. Угода між Кабінетом Міністрів України та ОЕСР щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України: затв. Законом України від 07.07.1999 р. № 850-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 35. С. 301.
 2. Угода про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між ОЕСР та Урядом України щодо поглиблення співробітництва. Розпорядження КМУ № 787-р від 26.10.2016 р. [Електронний ресурс]. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ cardnpd?docid=249446608.
 3. Угода з ОЕСР про приєднання України до Декларації про міжнародні інвестиції і транснаціональні корпорації [Електронний ресурс]. URL: http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=249818361&cat_id= 244276429.
 4. Про затвердження плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР на 2013–2016 роки: затв. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 р. № 132. [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/132–2013-%D1 %80.
 5. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР щодо поглиблення співробітництва від 07.10.2014 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/966_003.
 6. Про утворення Координаційної ради у зв’язках з ОЕСР від 18.03.2015 № 122 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.
 7. Kvit S. Ukrainian Education: the State of Reform [Electronic resource]. URL: http://kvit. ukma.edu.ua/2015/12/ukrainian-education-the-state-of-reform.
 8. Mendel I. In Ukraine’s universities, trading bribes for diplomas, Politico, Brussels: 2016. [Electronic resource]. URL: http:// www.politico.eu/article/trading-bribes-for-diplomasin-ukraines-universities-taxes-transparency-education-corruption/
 9. Про проект ОЕСР «Підтримка децентралізації в Україні» [Електронний ресурс]. URL: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Agenda-Decentralisation-in-Ukraine-UKR.pdf.
 10. Співробітництво в рамках ОЕСР [Електронний ресурс]. URL: http://mfa.gov.ua/ua/ about-ukraine/international-organizations/oesr.
 11. Gault F. Innovation Strategies for a Global Economy: Development, Implementation, Measurement, and Management. Northampton: Edward Elgar, 2010. 256 p. https://doi.org/10.4337/9781849806725
 12. Delivering the sixth revision of the OECD Frascati Manual. OECD Directorate for STI Committee for S&T Policy — DSTI/EAS/STP/NESTI (2013)2. Paris: OECD, 2013. 25 p.
 13. Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/sti/frascatimanual-2015-9789264239012-en.htm.
 14. OECD: Anti-Corruption Reforms in Ukraine: Round 3 Monitoring of the Istanbul Anti Corruption Action Plan, OECD Publishing, Paris, 2015 [Electronic resource]. URL: http:// www.oecd.org/daf/anti-bribery/Ukraine-Round-3-Monitoring- Report-ENG.pdf.
 15. OECD: Business-driven innovation: 2013 [Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.1787/5k91dl7pc835-en
 16. OECD: Innovation Policies for Inclusive Development. 2015 [Electronic resource]. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264229488-en.
 17. OECD: Innovation Policy Platform Community of Practice [Electronic resource]. URL: https://www.innovationpolicyplatform.org/
 18. OECD: Innovation Strategy 2015. An Agenda for Policy Action [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/sti/OECD-Innovation-Strategy-2015-CMIN2015-7.pdf.
 19. OECD: Innovative Learning Environments: 2013 [Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.1787/9789264203488-en
 20. OECD: Intellectual Assets and Innovation: The SME Dimension [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/cfe/leed/intellectualassetsandinnovationthesmedimension.htm.
 21. OECD: Investment Policy Reviews: Ukraine 2016 [Electronic resource]. URL: http://bit. ly/2d5SNwC.
 22. OECD: Main Science and Technology Indicators (MSTI) volume: 2016 [Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.1787/msti-v2016-2-en
 23. OECD: Measuring Innovation in Education: 2014 [Electronic resource]. URL: http:// dx.doi.org/10.1787/9789264215696-en.
 24. OECD: Oslo Manual. Paris: OECD, 2005. 203 p.
 25. OECD: Reviews of Integrity in Education: Ukraine 2017 [Electronic resource]. URL: http:// www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine_9789264270664-en.
 26. OECD: Science, Technology and Industry Outlook 2014 [Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.1787/sti_outlook-2014-en
 27. OECD: Science, Technology and Innovation Outlook: 2016 [Electronic resource]. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/sti_in_outlook-2016-en.
 28. OECD: SMEs, Entrepreneurship and Innovation [Electronic resource]. URL: http://www. oecd.org/cfe/smesentrepreneurshipandinnovation.htm.
 29. OECD: The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow. 2010 [Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.1787/9789264083479-en
 30. OECD: Towards Green Growth — Monitoring Progress: 2011 [Electronic resource]. URL: www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf.
 31. OECD: Іnclusive green growth: for the future we want [Electronic resource]. URL: http:// www.oecd.org/greengrowth/Rio+20%20brochure%20FINAL%20ENGLISH%20 web%202.pdf.
 32. The Innovation Imperative. Contributing to Productivity, Growth and Well-Being. Published on October 14, 2015 [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/publications/theinnovation-imperative-9789264239814-en.htm
 33. The OECD Science, Technology and Industry Scoreboard: 2015 [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginn ovationdata3rdedition.
 34. Update on the Mainstreaming of the New Approaches to Economic Challenges (NAEC) Initiative [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/naec/C_MIN(2016)4.pdf.

Повний текст (PDF)