1.4

НЕВІДКЛАДНІСТЬ КАРДИНАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКИ УКРАЇНИ

O.С. ПОПОВИЧ
https://orcid.org/0000-0001-5906-8358

Nauka naukozn. 2019, 1(103): 37-45
https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.037

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: В роботі методом ендогенного прогнозування еволюції кадрового потенціалу науки України досліджено залежність можливостей і термінів досягнення європейських стандартів наукового забезпечення інноваційного розвитку економіки від того, коли почнеться здійснення політики держави, спрямованої на відновлення наукового потенціалу країни. Показано, що тільки невідкладні заходи, які забезпечать щонайменше 15-відсотковий щорічний приріст приходу молоді в науку, можуть дозволити Україні за 20 років наблизитись за чисельністю дослідників на 1 млн населення до середнього значення цього показника для країн ЄС (в 2013 р.). Зволікання ж із початком здійснення такої політики до 2025 року унеможливить вихід України на цей рівень раніше 2050 р. Виконані в статті розрахунки еволюції вікового профілю дослідників та їх середнього віку підтверджують доцільність запропонованого підходу.

Ключові слова: метод ендогенного прогнозування, інноваційний розвиток, дослідники, науковий потенціал, віковий профіль дослідників.

Список літератури

  1. Попович О.С., Костриця О.П. Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи. Наука та інновації. 2017. № 13(4). С. 5—17. https://doi.org/10.15407/scine13.04.005
  2. Попович О.С., Костриця О.П. Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя. Наука та наукознавство. 2017. № 1. C. 49—60.
  3. Попович А.С., Кострица Е.П. Эволюция кадрового потенциала науки: прогноз и регулирование. Рига: LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. 81 с.
  4. ФлоридаР. Креативныйкласс. Люди, которые меняют будущее. М.: Изд. дом «Классика ХХІ», 2007. 421 с.
  5. Вашуленко О.С. Вікова структура кадрового потенціалу наукової системи України. Наука та наукознавство. 2009. № 3. С. 31—45.
  6. Грига В.Ю., Вашуленко О.С. Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект. Наука та наукознавство. 2013. № 1. С. 38—46.
  7. Булкин И.А. Эволюция возрастной структуры исследователей в организациях НАН Украины. Наука та наукознавство. 2016. № 4. С. 38—39.

Повний текст (PDF)