1.10

ГРИГА В.Ю.

Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945—1985 рр.

Мова статті: українська

В статті розглянуто процеси формування та інституціоналізації спільної науково-технічної та інноваційної політики Європейського Співтовариства. Основну увагу приділено аналізу офіційних документів Європейської комісії, які пов’язані з науково-технічною та інноваційною політикою. Виділено чинники, які впливали на її формування та цілі. Визначено основні шляхи та ініціативи з їх досягнення. Зроблено висновок про доцільність врахування Україною європейського досвіду, зокрема використання програмно-цільового підходу та створення координаційних механізмів під час розроблення вітчизняної науково-технічної та інноваційної політики.

Ключові слова: спільна науково-технологічна та інноваційна політика, Європейське Співтовариство, дослідження та розробки, Європейська комісія, Об’єднаний дослідницький центр.

Повний текст (PDF)