1.10

ФОРМУВАННЯ В 30-Х РОКАХ ХХ СТ. В УКРАЇНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК ТА ЇХ ЗАСТОСУВАНЬ

Ю.О. ХРАМОВ
https://orcid.org/0000-0003-1359-1914,
Г.Л. ЗВОНКОВА
https://orcid.org/0000-0003-4029-8721,
О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 130-155
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.130

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Процеси формування фундаментальних наук (математики, фізики, хімії, біології, наук про Землю) та їх практичних застосувань показано в статті на тлі соціально-політичних перетворень, що відбувалися в СРСР та Україні в 30-х роках ХХ ст. В значній мірі це стало можливим завдяки концентрації досліджень у науково-дослідницьких інститутах як основних структурних одиницях науки, які з кінця 20-х рр. замінили науково-дослідницькі кафедри, комісії, комітети, кабінети тощо, створені на початку 20-х рр. керівництвом радянської України в рамках розбудови власної моделі вищої школи і науки. Розглянуто основну причину переходу до нової організаційної форми української науки — відсутність взаємних контактів між кафедрами і розпорошеність наукових сил, а відтак низька якість досліджень. Наведено докладну інформацію про виникнення та діяльність мережі спеціалізованих науково-дослідницьких інститутів у різних галузях знань, отримані в них ключові результати, а також фактори, які зумовили створення в 30-х роках фундаментальної академічної науки в Україні.

Ключові слова: Всеукраїнська академія наук, науково-дослідницька кафедра, науково-дослідницький інститут, дослідження, фундаментальні науки.

 Список літератури

 1. Павленко Ю.В., Ранюк Ю.Н., Храмов Ю.А. «Дело» УФТИ, 1935—1938. Нац. науч. центр. «Харьк. физ.-техн. ин-т», Ин-т гуманитар. исслед. К.: Феникс, 1998. 324 с.
 2. Кульчицький С.В., Павленко Ю.В., Руда С.П., Храмов Ю.О. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті. 1918—1998. К.: Фенікс, 2000.
 3. Пристойко В., Шаповал Ю. Справа «Спілки визволення України». К.: ІНТЕЛ, 1995.
 4. Конквест Р. Большой террор. Рига: Ракстниекс, 1991. 2 т.
 5. Національна Академія наук України. Хронологія. 1918—2018. 2-е вид. К.: Фенікс, 2016.
 6. Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921 р. 2-е вид. Харків: Народний комісаріат юстиції, 1921. Ч. 2. С. 44—46.
 7. Об учреждении научно-исследовательских кафедр. СУ Украины. 1921. № 25. С. 726.
 8. Наука на Украине. 1922. № 1. С. 112—126. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0222-112
 9. Дальнейшее развитие сети научно-исследовательких кафедр на Украине. Наука на Украине. 1922. № 2. С. 137.
 10. Бюлетень Наркомосвіти УСРР. 1924. № 3—7. С. 3.
 11. Науково-дослідні заклади Укрнауки. Наука на Украине. 1926. № 1. С. 81—84.
 12. Протокол сесії Ради ВУАН 15—17 липня 1930 р. Вісті ВУАН. 1931. № 4. С. 2—4.
 13. Протокол сесії Ради ВУАН 29—30 жовтня 1930 р. Вісті ВУАН. 1931. № 5. С. 43—67.
 14. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6223.
 15. Наукові установи та організації УСРР. Харків: Державна планова комісія УСРР, 1930.
 16. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 10. Арк. 215—216.
 17. Українська академія наук у 1934 р. (Короткий звіт до червневої сесії УАН). К.: Вид-во Всеукраїнської академії наук, 1935.
 18. Статут академії наук Української Соціалістичної Радянської Республіки. Вісті академії наук УСРР. 1936. № 3. С. 39—50.
 19. Національна академія наук України. Видатні досягнення. 1918—2018. К.: Фенікс, 2018. https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.003

Повний текст (PDF)