1.5

АКАДЕМІЧНИЙ ІНБРИДИНГ — ПРОБЛЕМА, ЩО ТРАДИЦІЙНО ІГНОРУЄТЬСЯ ПРИ ФОРМУВАННІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В НАУЦІ УКРАЇНИ

О.С. ПОПОВИЧ
https://orcid.org/0000-0001-5906-8358
В.І. КЛІМЕНКОВА
https://orcid.org/0000-0003-2147-6369

Nauka naukozn. 2020, 2(108): 54-63
https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.054

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: В статті підкреслюється, що в зарубіжній науковій періодиці все більше уваги приділяється проблемам академічного інбридингу – формування професорсько-викладацького складу університетів за рахунок власних випускників. На підтвердження цього факту наведено короткий огляд публікацій, в яких аналізується його поширення у різних країнах світу та ведуться дискусії щодо його негативних наслідків і методів боротьби з ними. При всіх суперечностях існуючих оцінок, більшість авторів доходить висновку, що академічний інбридинг є фактором, який сприяє посиленню застійних явищ, гальмує кадрову мобільність, обмін досвідом і науковою інформацією між університетами як всередині країни, так і в світі. Автори відзначають, що практично всі ці публікації стосуються університетів, але академічний інбридинг набув значного поширення не тільки в університетах, а й у наукових інститутах. І хоча це явище вважається цілком природним при формуванні наукових шкіл, тут воно також є фактором застою і зниження ефективності досліджень. В цьому зв’язку звертається увага на те, що для формування кадрової складової наукового потенціалу все більшої актуальності набувають питання управління її внутрішньою структурою та якістю, які через небувалу гостроту проблем, пов’язаних із вкрай тривожною динамікою кількісних параметрів наукового потенціалу України, відійшли на задній план. Наголошується на необхідності розроблення і систематизації механізмів державного і суспільного впливу на такі процеси. Навіть у нинішніх умовах кризи у вітчизняній науці для стимулювання мобільності кадрів слід було б вжити заходів для забезпечення прозорості та об’єктивності конкурсів на заміщення посад наукових співробітників та викладачів університетів.

Ключові слова: академічний інбридинг, мобільність науковців, вищі навчальні заклади, університет, наукова школа.

Список літератури

 1. Rocca F.W. In Spain, Inbreeding Threatens Academia.The Chronicle of Higher Education. 2007. Vol. 53. No 22.
 2. Yim M. Status Competition or Middle-Status Conformity? Predicting the Incidence of Academic Inbreeding among PhD-granting Sociology Departments, 1997–2007: Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, Сaesars Palace, Las Vegas. Las Vegas, 2011. P. 170–188.
 3. Horta H. Deepening our understanding of academic inbreeding effects on research information exchange and scientific output: new insights for academic based research. Higher Education. 2013. Vol. 65. No 4. P. 487–510. https://doi.org/10.1007/s10734-012-9559-7
 4. Академический инбридинг и мобильность в высшем образовании. Глобальные перспективы. Под ред. М. Юдкевич. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 328 с.
 5. McGee R. The Function of Institutional Inbreeding. American Journal of Sociology. 1960. Vol. 65. No 5. P. 483–488. https://doi.org/10.1086/222753
 6. Wells R., Hassler N., Sellinger R. Inbreeding in social work education: an empirical examination. Journal of Social Work Education. 1979. Vol. 15. No 2. P. 23–29. https://doi.org/10.1080/00220612.1979.10671562
 7. Андрущак Г., Кузьминов Я., Юдкевич М. Меняющаяся реальность: российское высшее образование и академическая профессия. Будущее высшего образования и академической профессии: страны БРИК и США. М.: ВШЭ, 2013. С. 79–122. https://doi.org/10.1057/9780230369795_3
 8. Галажинский Э. В. И все-таки, инбридинг или «чистая линия»? / Томский университет, слово ректору 19.10.2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tsu.ru/university/ rector_page/i_vsye_taki_inbriding_ili_chistaya_liniya (дата обращения: 28.01.2020).
 9. Зербіно Д.Д. Наукова школа: лiдер i учнi. Львiв: Євросвiт, 2001. 208 с.
 10. Положення про наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. URL: http://science.univ.kiev.ua/research/scientific_ school/polozhennya-pro-naukovi-shkoly-kyyivs%60kogo-natsional%60nogouniversytetu-imeni-tarasa-shevchenka/(дата обращения: 15.01.2020).
 11. Попович А.С., Кострица Е.П. «Проток» кадров через научную систему как фактор ускорения инновационного развития экономики // ХХІІІ Международная научно- практическая конференция «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте интеграции Украины в европейское научно-инновационное пространство». К.: «Феникс», 2018. С. 318–324.

Повний текст (PDF)