1.6

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ НАДІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ БОЙОВИХ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ
В ІНСТИТУТІ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім. Є.О. ПАТОНА АН УРСР (початок 70-х рр. ХХ ст.)

О.С. ВОЙТЮК
https://orcid.org/0000-0002-7670-6849

Nauka naukozn. 2022, 4(118): 106–114
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.106

Рубрика: З архівів України
Мова: Українська
Анотація: У статті висвітлено визначні історичні факти та наукові дані, що розкривають участь учених Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР у розробленні та застосуванні методу електрошлакового переплавлення для виробництва деталей бойових гусеничних машин на початку 70-х рр. ХХ ст., що відображає їхній внесок у розвиток галузі спеціальної електрометалургії та технології металів. Основними джерелами для дослідження стали розсекречені архівні документи з оборонної тематики СРСР Центрального державного архіву громадських об’єднань України, які вперше введено до наукового обігу. Застосовано загальнонаукові та спеціально-історичні методи (ретроспективний, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, аналіз, синтез і класифікація). Розкрито основні чинники, що впливають на якість електрошлакового металу, зокрема кількість і склад флюсу, електричний режим і технологія виплавлення вихідної заготовки. Розглянуто дослідження вихідного металу електродугового плавлення, який піддавався електрошлаковому переплавленню під різними марками флюсів, а також із розкисленням та модифікуванням металу у процесі електрошлакового переплавлення мікродомішками рідкоземельних металів. Представлено методи оцінювання неметалевих включень у сталі. Показано, що дослідження якості сталі проводилися науковцями Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР спільно з ученими Фізико-механічного інституту АН УРСР і Запорізького машинобудівного інституту. Висвітлено зміст науково-технічних розробок і напрями досліджень із підвищення довговічності штампованих траків фахівцями цих наукових установ. Використання архівних документів дало змогу ґрунтовніше реконструювати історію розвитку наукових досліджень з розроблення деталей бойових гусеничних машин методом електрошлакового переплавлення.

Ключові слова: архівні документи, метод електрошлакового переплавлення, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР, сталь 38ХС, флюси, оборонна промисловість.

Список літератури

  1. Медовар Б.И., Медовар Л. Б., Саенко В.Я. Электрошлаковые технологии в ХХІ веке. Проблемы специальной электрометаллургии. 2001.  № 1 (62). С. 12—17.
  2. Малиновський Б.М. Академік Борис Патон — праця на все життя. Київ: Наук. думка, 2002. 340 с.
  3. Корниевский В.Н., Панченко А.И., Давидченко С.В., Казаков С.С., Логозинский И.Н., Сальников А.С., Федьков А.Г.,
    Рыльский Ю.Н. 60 лет  ЭШП на заводе «Днепроспецсталь». Современная электрометаллургия. 2018. № 2(131). С. 3—12.

Повний текст (PDF)