1.8

AD MAJOREM DEI GLORIAM: АСТРОНОМИ ТА «ХРЕСТОВИЙ ПОХІД» ХХ СТОЛІТТЯ

М.А. БАЛИШЕВ
https://orcid.org/0000-0001-5211-3208

Nauka naukozn. 2021, 1(111): 94-106
https://doi.org/10.15407/sofs2021.01.094

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена дослідженню фактів з історії астрономії періоду 30-х років ХХ ст. Її метою є відображення подій навколо залучення радянських і західних астрономів у процеси політичного протистояння СРСР та західного світу на початку 1930-х років на тлі ідеологічного протистояння релігії та науки. На основі вивчення газетно-журнальної періодики цього періоду реконструйовано послідовність резонансних подій, пов’язаних зі зверненням Голови Католицької церкви Папи Римського Пія ХІ до християнського світу з оголошенням нового «хрестового походу» проти Радянського Союзу. Розглянуто окремі аспекти світоглядного сприйняття взаємовідносин між релігією та наукою під час політичного протистояння між західним світом та СРСР; висвітлено позицію представників офіційної радянської науки, які виступили з гострим засудженням відозви Пія ХІ. Зокрема, опираючись на найбільш резонансні факти з історії взаємовідносин між релігією та наукою (епізодів, пов’язаних із долями Галілео Галілея та Джордано Бруно), науковці виступили із закликом щодо суцільного звільнення наукової думки від впливу церкви. Найбільш аргументовану і рішучу відповідь на відозву Папи Римського щодо нового «хрестового походу» проти Радянського Союзу дали радянські астрономи у своєму «Відкритому листі», оприлюдненому низкою центральних періодичних видань. Штучні політичні процеси навколо питань релігії та науки призвели до ескалації напруги у відносинах між західними та радянськими науковцями. Досліджено участь у протиборстві між радянськими та західними астрономами впливового американського астрофізика Отто Людвіговича Струве, представника всесвітньовідомої астрономічної династії Струве, майбутнього президента Міжнародного астрономічного союзу (1952—1955). Професор Струве безпосередньо долучився до обговорення питання щодо свободи наукової думки в астрономії. Позиція відомого науковця, який репрезентував настрої більшості американських і західноєвропейських астрономів, викликала у радянських астрономічних колах бурхливу негативну реакцію.

Ключові слова: астрономія, наука та релігія, «хрестовий похід», «Відкритий лист» астрономів, Папа Римський Пій ХІ, професор О.Л. Струве.

Список літератури

 1. Моральная подготовка нападения на СССР. Правда, 1930, № 78, 20 марта.
 2. Бухарин Н. Финансовый капитал в мантии папы. Правда, 1930, № 65, 7 марта.
 3. Rigasche Rundschau, 1930, № 33, 10 лютого.
 4. Германские банкиры финансируют «крестовый поход». Правда, 1930, № 74, 16 марта.
 5. Провал антисоветской авантюры Ватикана. Правда, 1930, № 79, 21 марта.
 6. Беглов А. Л. «Крестовый поход молитв» 1930 г. и реакция на него в СССР. Электронный научно-образовательный журнал «История». 2018. T. 9. Вып. 4(68). URL: https:// history.jes.su/s207987840002219-9-1/ (дата доступа: 28.10.2020). https://doi.org/10.18254/S0002219-9-1
 7. Bronshten V.A., McCutcheon R.A. V.T. Ter-Oganezov, Ideologist of Soviet Astronomy. Journal for the History of Astronomy. 1995. Vol. 26. Issue 4. P. 325—348. https://doi.org/10.1177/002182869502600403
 8. Кривохатський М. Церковники та сектанти — агентура світового імперіалізму. Харків: Український робітник, 1931. 40 с.
 9. Курляндский И.А. Сталин, власть, религия (религиозный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922—1953 гг.). М.: Кучково поле, 2011. 720 с.
 10. Шейнман М.М. Крестовый поход против СССР. Москва, 1930. 96 с.
 11. Шахнович М. Холодная война и идеологическая борьба на «религиозном фронте»: о некоторых моделях советской пропаганды. Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 1. С. 164—184. https://doi.org/10.22394/2073-7203-2017-35-1-164-184
 12. Никому не запугать Советский Союз. Правда, 1930, № 80, 22 марта.
 13. Наш ответ Папе Римскому. Правда, 1930, № 84. 26 марта.
 14. Ответ трудящихся на антисоветскую компанию церковников. Правда, 1930, № 76, 18 марта.
 15. Голос науки против религиозного мракобесия. Правда, 1930, № 78, 20 марта.
 16. Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. 1930, № 85, 27 марта.
 17. Открытое письмо советских астрономов Папе Римскому Пию ХІ. Правда, 1930, № 85, 27 марта.
 18. Тер-Оганезов В.Т. Наш ответ Папе. Мироведение. 1930. Т. 19. № 3—4. С. 137—144.
 19. Балышев М.А. Историко-биографическое исследование жизни и творчества украинского астронома Прасковьи Георгиевны Пархоменко. Наука та наукознавство. 2018. № 1. С. 114—137. https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.114
 20. Балышев М.А. Отто Людвигович Струве (1897—1963). М.: Наука, 2008. 524 с.
 21. Struve O. Freedom of Thought in Astronomy. The Scientific Monthly. 1935. Vol. 40. P. 250— 256.
 22. От редакции. Мироведение. 1935. Т. 24. № 4. С. 217—220.
 23. Struve O., Ogorodnikoff K.F. Note on the Spectrum of Cephei. Publications of American Astronomical Society. 1932. Vol. 7. P. 105—106. https://doi.org/10.1086/124204
 24. Огородников К.Ф., Субботин М.Ф. О свободе мысли в астрономии (по поводу статьи доктора Отто Струве). Мироведение. 1935. Т. 24. № 4. С. 221—224.
 25. Eremeeva A.I. Political repression and personality: the history of political repression against Soviet astronomers. Journal for the History of Astronomy. 1995. Vol. 26. Issue 4. P. 297—324. https://doi.org/10.1177/002182869502600402
 26. Тер-Оганезов В.Т. За искоренение до конца вредительства на астрономическом фронте. Мироведение. 1937. Т. 26. № 6. С. 373—377.
 27. Балышев М.А. Из истории Харьковской обсерватории: биографические очерки / 200 лет астрономии в Харьковском университете. Под ред. проф. Ю.Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ, 2008. С. 99—154.
 28. Struve O. Footnote to History. Science. 1959. Vol. 129. P. 60. https://doi.org/10.1126/science.129.3340.60

Повний текст (PDF)