1.4

 

У статті розглянуто основні етапи еволюції політики щодо створення та підтримки інноваційних кластерів в Україні, проаналізовано основні ініціативи держави щодо стимулювання кластерів. Спеціальну увагу приділено становленню конкретних кластерів та їх подальшому розвитку в умовах глибокої соціально-економічної кризи. Показано, що інноваційні кластери ще не набули поширення в Україні внаслідок низки причин, які аналізуються у статті. Розроблено рекомендації щодо заходів з державної підтримки інноваційних кластерів у контексті євроїнтеграційних процесів, зокрема підкреслено роль наукових центрів, які можуть стати основою таких кластерів.

Ключові слова: інноваційна політика, кластери, законодавча база, євроінтеграція, трансгранична співпраця.