1.4

ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСУВАННЯ  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З БОКУ     ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО  СЕКТОРУ. Частина ІІ

І.О. БУЛКІН
https://orcid.org/0000-0002-4674-2355

Nauka naukozn. 2020, 3(109): 34-63
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.034

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Актуальність дослідження обумовлена потребою визначення напрямів використання коштів на науково-технічну діяльність, які надходять від підприємницького сектору України, в історичній ретроспекції. Мета статті — ідентифікувати ті сегменти національної науково-технологічної системи, діяльність яких користується підвищеним попитом з боку бізнесу з точки зору його участі у фінансуванні. На основі аналізу даних державної статистики розглянуто ключові характеристики ресурсів підприємницького сектору задля оцінювання ретроспективної динаміки фінансування науково-технічної діяльності підприємницьким сектором та структури розподілу коштів. Здійснено ідентифікацію пріоритетних об’єктів у призмі Класифікації видів науково-технічної діяльності у 2006—2015 роках та у відомчому розрізі — в 2006—2018 роках за сукупністю валових, темпових і питомих показників.

Аналіз фінансування науково-технічної діяльності підприємницьким сектором у групі природничих наук продемонстрував, що його пріоритетами протягом аналізованого періоду були роботи в галузі фармацевтичних наук у цілому та профілактичної медицини, зокрема гігієни. В групі технічних наук пріоритетами були роботи в галузі військово-промислового комплексу, авіаційної та ракетно-космічної техніки, роботи військового та подвійного призначення в галузі радіотехніки і телекомунікацій, геодезія і розробка корисних копалин. В групах соціальних і гуманітарних наук пріоритетні об’єкти відсутні.

Сформувався тренд до перерозподілу ресурсів підприємницького сектору на дослідження і розробки на користь організацій Державного концерну «Укроборонпром», Державного космічного агентства України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Рушієм змін стала мілітаризація науково-технічної сфери як задля задовольняння актуальних оборонних потреб держави, так і для отримання прибутку від міжнародної торгівлі зброєю та супутніми товарами.

Фактичний попит українських підприємств на науково-технічну продукцію вітчизняного походження відображається динамікою фінансування бізнес-сектором досліджень і розробок, виконуваних незалежними організаціями. Він має виразно негативний характер.

Ключові слова: науково-технічна діяльність, наукова система України, дослідження і розробки, фінансування, підприємницький сектор, науково-технічні організації, сектор незалежних організацій, питомі витрати, пріоритетність.

Список літератури

  1. Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина І. Наука та наукознавство. 2019. № 1(103). С. 19—36. https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.019
  2. Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина ІІ. Наука та наукознавство. 2019. № 2(104). С. 95—114. https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.095
  3. Булкин И.А. Особенности финансирования научно-технического развития военно-промышленного комплекса в Украине. Наука та наукознавство. 2014. № 3(85). С. 23—38.

Повний текст (PDF)