1.7

ЦИЛИБИНА В.М.

https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.073

Прогноз розвитку світового енергетичного ринку

Мова статті: російська

Зіставлення прогнозів розвитку світової економіки, що розглядаються у статті, виконаних Міжнародним енергетичним агентством, британською компанією British Petroleum та російськими експертами, показує наявність розходжень як у прогнозовано му
обсязі споживання енергії, так і у видовому складі паливно-енергетичних рес урсів. Це
пов’язано з тим, що енергетика являє собою складну динамічну систему протиріч, обумовлених основними проблемами сучасного світового розвитку: де мографічними,
ресурсними, фінансовими, технологічними, екологічними. Тому до стовірність і надійність прогнозів у енергетичній сфері залежить від використовуваної методології прогнозування, врахування усього різноманіття факторів. Фактичні результати можуть
відрізнятися від прогнозів і залежать від різних факторів, у тому числі від поставок
продукції, попиту та ціноутворення, політичної стабільності, загальних економічних
умов, змін правових і нормативних актів, доступності нових технологій, стихійних лих
і несприятливих погодних умов, війн, терористичних актів або саботажу.
Публікація може послужити підґрунтям для подальшої роботи з інформування
широкої громадськості щодо перспектив енергетичного сектору в світі, потенційних
можливостей використання відновлюваної енергії.

Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, енергетика, світовий енергетичний ринок,
прогноз, відновлювані джерела енергії, зріджений природний газ, викопні види палива, невикопні види палива.

Повний текст (PDF)