1.7

ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

В.М. ЦИЛІБІНА

Nauka naukozn. 2018, 1(99): 73-91
https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.073

Рубрика: Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Мова: Російська
Анотація: Зіставлення прогнозів розвитку світової економіки, що розглядаються у статті, виконаних Міжнародним енергетичним агентством, британською компанією British Petroleum та російськими експертами, показує наявність розходжень як у прогнозовано му обсязі споживання енергії, так і у видовому складі паливно-енергетичних ресурсів. Це пов’язано з тим, що енергетика являє собою складну динамічну систему протиріч, обумовлених основними проблемами сучасного світового розвитку: демографічними, ресурсними, фінансовими, технологічними, екологічними. Тому достовірність і надійність прогнозів у енергетичній сфері залежить від використовуваної методології прогнозування, врахування усього різноманіття факторів. Фактичні результати можуть відрізнятися від прогнозів і залежать від різних факторів, у тому числі від поставок продукції, попиту та ціноутворення, політичної стабільності, загальних економічних умов, змін правових і нормативних актів, доступності нових технологій, стихійних лих і несприятливих погодних умов, війн, терористичних актів або саботажу. Публікація може послужити підґрунтям для подальшої роботи з інформування широкої громадськості щодо перспектив енергетичного сектору в світі, потенційних можливостей використання відновлюваної енергії.

Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, енергетика, світовий енергетичний ринок, прогноз, відновлювані джерела енергії, зріджений природний газ, викопні види палива, невикопні види палива.

Список літератури

  1. Key world energy statistics [Electronіc resource]. URL: https: //www.iea.org/publications/ freepublications/publication.
  2. Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.bp.com/content/dam/bp-country/ru_ru/folder/Energy_outlook_2030_rus_2011.pdf.
  3. Мастепанов А.М. Новая энергетическая картина мира и изменение приоритетов развития нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]. URL: http://www.energystrategy. ru/Docs/03_03_17_Mastepanov.pdf.
  4. Прогноз развития энергетики 2017 года на период по 2040 год включительно Основные тезисы [Электронный ресурс]. URL: http://cdn.exxonmobil.com/~/media/ russia/files/outlook-for-energy/outlook-for-energy_highlights_2017_rus.pdf.
  5. World Energy Outlook 2016 (To be released on 16 November 2016) [Electronіc resource]. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2016.
  6. World Energy Outlook 2017 [Electronіc resource]. URL: https://www.iea.org/weo2017.
  7. World Energy Outlook 2014 [Electronіc resource]. URL: https://www.iea.org/publications/ freepublications/publication/WEO2014_ES_Russian.pdf.
  8. BP Energy Outlook 2016 edition [Electronіc resource]. URL: http://www.bp.com/content/ dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf.
  9. BP Energy Outlook 2017 edition [Electronіc resource]. URL: https://www.bp.com/content/ dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf.
  10. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века. М.: ИД «ЭНЕРГИЯ», 2011. 68 с.
  11. Глобальная энергетика и геополитика (Россия и мир) М.: ИД «Энергия», 2015. 88 с.
  12. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года: [Электронный ресурс]. URL: http://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf.
  13. Макаров А.А. Перспективы энергетического рынка: прогноз до 2040 года [Электронный ресурс]. URL: http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/Tom%2014/IV/Makar ov.pdf.
  14. Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России [Электронный ресурс].URL: http://www.eriras.ru/files/evolyutsiya-mirovyh-energeticheskihrynkov-i-ee-posledstviya-dlya-rossii.pdf.
  15. Макаров А.А. Перспективы мировой энергетики до 2040 г. Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 1. С. 3—20.
  16. Галкина А.А. Перспективы развития мировой энергетики в период до 2040 г. и их влияние на российский топливно-энергетический комплекс Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Серия «Экономические науки». 2015. № 1(211). С. 59—70. https://doi.org/10.5862/JE.211.6
  17. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. М.: ИНЭИ РАН / АЦРФ, 2014. 168 с.
  18. Дайнеко А.Е., Падалко Л.П., Цилибина В.М. Энергоэффективность экономики Беларуси. Минск: Беларуская навука, 2016. 363 с.

Повний текст (PDF)