1.6

ЛИТВИНКО А.С.,

ЛУГОВСЬКИЙ О.Г.,

ВИВРОТ Т.М.,

ХОРОШЕВА С.А.,

ЖАБІН С.О.

Діяльність Г.М. Доброва як історика науки і техніки

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 55-68

У статті розкрито науково-організаційну діяльність Г.М. Доброва в галузі історії науки і техніки, яка значною мірою сприяла становленню й інституалізації цього напряму в Україні. Показано передумови формування глибокого інтересу вченого до історії науки і техніки, що привело до його вступу до аспірантури на відповідну спеціальність після закінчення Київського політехнічного інституту. Наукову діяльність Г.М. Доброва в галузі історії науки і техніки висвітлено в таких аспектах: праці, присвячені історії технологій вугледобування, представлені його численними статтями, кандидатською дисертацією, двома монографіями та двотомним виданням, співавтором і редактором якого він був; керівництво відділом історії техніки та відділом машинних методів оброблення історико-наукової інформації Сектору історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР; науково-організаційна робота на ключових посадах Комісії з історії техніки, Українського відділення Радянського національного об’єднання істориків природознавства і техніки та видання «Нариси з історії природознавства і техніки»; міжнародне визнання Г.М. Доброва як члена-кореспондента Міжнародної академії історії науки в Парижі та його участь у національних і міжнародних конгресах з історії науки і техніки, де він виступав із доповідями про дослідження з історії природознавства і техніки в Українській РСР, а також про застосування кількісних методів і використання обчислювальної техніки в дослідженнях з історії науково-технічного прогресу; архівний пошук документів з історії науки і техніки та їх публікація.

Ключові слова: історія науки і техніки в Україні, відділ історії техніки, Сектор історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР, Комісія з історії техніки, «Нариси з історії природознавства і техніки».

Повний текст (PDF)