1.3

Доповідь, з якою виступив перший віце-президент НАН України, академік НАН Ук раїни Наумовець А.Г. на спільному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії НАН України 17 жовтня ц. р., була проілюстрована серією слайдів – найбільш промовисті з них редакція журналу вирішила опублікувати для широкої аудиторії. Слайди публікуються в авторскій редакції.