1.5

ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ЕВОЛЮЦІЇ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ І ЧИСЕЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКІВ В УКРАЇНІ НА НАЙБЛИЖЧЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ

О.С. ПОПОВИЧ
https://orcid.org/0000-0001-5906-8358
О.П. КОСТРИЦЯ
https://orcid.org/0000-0002-1585-7264

Nauka naukozn. 2017, 1(95): 48-59
https://doi.org/10.15407/sofs2017.01.048

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: В роботі запропоновано метод прогнозування еволюції вікової структури наукових кадрів в Україні, на його основі здійснено прогноз можливих змін вікового профілю та кількості дослідників на 2020 та 2025 роки для двох випадків: якщо політика держави щодо науки не зміниться та якщо держава вдасться до рішучих заходів для закріплення вчених молодшого та середнього віку в наукових колективах. Продемонстровано, що в першому випадку прискориться деградація української науки, що фактично унеможливить її самовідтворення і безпосередній вплив як на інноваційне оновлення економіки, так і на підготовку висококваліфікованих кадрів. За умови ж закріплення кадрів у наукових установах цього значною мірою можна уникнути, хоча ситуація є настільки запущеною, що відголоски структурних змін у вітчизняній науці, які відбулися протягом останніх років, відчуватимуться і через 10 років: до 2025 року не вдасться сформувати оптимальну вікову структуру науковців, яка забезпечила б гармонійну фазову динаміку рольових функцій науковців у колективах та самовідтворення кадрового потенціалу науки навіть за найоптимістичніших змін у підтримці науки.

Ключові слова: вікова структура, вікова група, українська наука, прогнозування еволюції наукового потенціалу, дослідник.

Список літератури

  1. Попович О.С., Костриця О.П. Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України. Наука та інновації. 2016. № 12 (2). С. 5—11. https://doi.org/10.15407/scin12.02.005
  2. Попович А.С., Кострица Е.П. Сравнительный анализ возрастной структуры научных кадров Украины, России и Беларуси. Наука и инновации. 2016. № 10 (169). С. 43—46.
  3. Попович О.С., Костриця О.П. Зміна структури кадрової складової наукового потенціалу України протягом 1995–2013 років. Наука та наукознавство. 2015. № 3. С. 30—37.
  4. Малицкий Б.А. Формирование возрастной структуры научных кадров на основе метода фазового баланса. К., 1979.
  5. Булкін І.О. Еволюція вікової структури дослідників у організаціях НАН України. Наука та наукознавство. 2016. № 4. С. 31—54.
  6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. / Держкомстат України. К., 2011.
  7. База даних населення України. Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами (0,1). URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/varval.asp?ma=000_0309&path=../ Database/Population/03/02/&lang=1

Повний текст (PDF)