2(96) 2017

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи. Доповідь
президента НАН України академіка Б.Є. Патона на Загальних зборах НАН України 13 квітня 2017 р.
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 3-27
Повний текст (PDF)

Маліцький Б.А.
Наукознавство та історія науки: погляд у минуле, теперішнє і майбутнє
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 28-42
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.028
Анотація   Повний текст (PDF)

Батурин Ю.М.
Роль науки в умовах соціально-економічної кризи – фізична модель
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 43-51
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.043
Анотація   Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

Андрощук Г.О.
Патентний ландшафт – стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D-друку)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 52-68
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.052
Анотація   Повний текст (PDF)

Жукович І.А.
Інновації в туризмі: основні теоретичні та практичні аспекти
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 69-81
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.069
Анотація   Повний текст (PDF)

Наука та освіта

Онопрієнко В.І.
Інженерія знань в інформаційній революції
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 82-89
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.082
Анотація    Повний текст (PDF)

Ісакова Н.Б.
Потенціал та досягнення науки вищої школи України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 90-111
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.090
Анотація   Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

Храмов Ю.О.
Новий підхід до побудови історії фундаментальної науки
Мова: Російська|
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 112-125
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.112
Анотація   Повний текст (PDF)

Глоба О.Ф., Нікітюк Н.Ф.
Історія відкриття симбіозу та його науково-практичного обґрунтування (світовий контекст)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 126-135
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.126
Анотація   Повний текст (PDF)

З архівів України

Пропозиції ЦК КПУ про зміни порядку прийому і підготовки наукових кадрів через аспірантуру в 1955 р.
Мова: Українська та Російська
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 136-142
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.136
Анотація   Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

XXVII Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки «Наукознавство та історія науки: минуле, теперішнє, майбутнє» Добровські читання
XI Всеукраїнський фестиваль науки
Міжнародний симпозіум «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобального наукового співтовариства», 1516 травня 2017 р. Рекомендації симпозіуму
Про заснування нового журналу «Наука, технології, інновації»
Мова: Українська та Російська|
Nauka naukozn. 2017, 2(96): 143-159
Повний текст (PDF)