2(96) 2017

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи. Доповідь президента НАН України академіка Б.Є.Патона на Загальних зборах НАН України 13 квітня 2017 р

Мова статті: українська

Повний текст (PDF)

МАЛІЦЬКИЙ Б.А.

Наукознавство та історія науки: погляд у минуле, теперішнє і майбутнє

Мова статті: російська

Анотація              Повний текст (PDF)

БАТУРИН Ю.М.

Роль науки в умовах соціально-економічної кризи — фізична модель

Мова статті: російська

Анотація              Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

АНДРОЩУК Г.А.

Патентний ландшафт — стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3Dдруку)

Мова статті: українська

Анотація               Повний текст (PDF)

ЖУКОВИЧ І.А.

Інновації в туризмі: основні теоретичні та практичні аспекти

Мова статті: українська

Анотація               Повний текст (PDF)

Наука та освіта

ОНОПРІЄНКО В.І.

Інженерія знань в інформаційній революції

Мова статті: російська

Анотація                Повний текст (PDF)

ІСАКОВА Н.Б.

Потенціал та досягнення вузівської науки України

Мова статті: українська

Анотація                Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

ХРАМОВ Ю.О.

Новий підхід до побудови історії фундаментальної науки

Мова статті: російська

Анотація                 Повний текст (PDF)

ГЛОБА О.Ф., НІКІТЮК Н.Ф.

Історичний аспект відкриття симбіозу та його науково-практичного обґрунтування

Мова статті: українська

Анотація                 Повний текст (PDF)

З архівів України

Пропозиції ЦК КПУ про зміни порядку прийому і підго товки наукових кадрів через аспірантуру в 1955 р

Мова статті: російська

Анотація                 Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

Повний текст (PDF)