1.8

ВИДАТНИЙ ФІЗИКО-ХІМІК ДЖОРДЖ КІСТЯКІВСЬКИЙ (18.11.1900—07.12.1982)

Ю.О. ХРАМОВ
https://orcid.org/0000-0003-1359-1914

М.Д. СТАНКОВА
https://orcid.org/0000-0001-9561-036X

Nauka naukozn. 2021, 3(113): 121-130
https://doi.org/10.15407/sofs2021.03.121

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена популяризації наукової спадщини видатного фізико-хіміка Дж. Кістяківського, маловідомого в Україні автора наукових праць і розробок з фізики вибуху, зокрема кінетики реакцій у газовій фазі, структури поліатомних молекул, термохімії органічних сполук, одержання нових вибухових речовин та першої атомної бомби.

Метою статті є відтворення наукової, технічної, організаційної та громадської діяльності вченого, оскільки про життєвий шлях і наукову спадщину Дж. Кістяківського в Україні написано дуже мало.

Джерельну базу дослідження складають наукові публікації з фізики вибуху, праці зарубіжних колег, які були учасниками проєктів, пов’язаних зі створенням американської атомної бомби, фотохімією, кінетикою та механізмами реакції. Методологічну основу дослідження склали принципи історизму, об’єктивності та достовірності; загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціально-історичні методи: аналіз, синтез, класифікація, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний.

У статті розглянуто наукові дослідження й науково-технічні розробки вченого, які стосувалися фізики вибуху та вибухових речовин і створення атомної бомби, показано основ ні його роботи у галузі фотохімії. Описано життєвий і творчий шлях науковця та його внесок у перемовини між США та СРСР з питань ядерного роззброєння. Коротко висвітлено історію розробки атомної бомби і методи її виготовлення та одержання високочистих матеріалів. Обґрунтовано, що історичний портрет Дж. Кістяківського, його значний внесок у світову науку і техніку висвітлено недостатньо.

Ключові слова: Дж. Кістяківський, кінетика реакцій, створення атомної зброї, вибухівка, роззброєння, міжнародна безпека.

Список літератури

  1. Шендеровський В. Він створив її і добився її заборони. Нехай не гасне світ науки: у 4-х кн. Київ, 2006. Кн. 2. С. 117—123.
  2. Трофименко С. Юрій Кістяківський — при колисці ядерної зброї. Вісник НТШ. 2003. Ч. 27. С. 24 —27.
  3. Лишник В. Блиск і затемнення Кістяківських. Голос України, 1994, № 230(980), 3 грудня.
  4. Watson J.D. Avoid Boring People: Lessons from a Life in Science. Knopf, 2007. 368 p.
  5. Hoddeson L., Henriksen P.W., Meade R.A., Westfall C.L. Critical Assembly: A Technical History of Los Alamos During the Oppenheimer Years, 1943—1945. New York: Cambridge University Press, 1993. 509 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511665400
  6. Rhodes R. The Making of the Atomic Bomb. New York: Simon & Schuster, 1986. 147 p.
  7. Serber R. The Los Alamos Primer: The First Lectures on How to Build an Atomic Bomb. Berkeley: University of California Press, 1992. 176 p.
  8. Dainton F. George Bogdan Kistiakowsky (18 November 1900 — 7 December 1982). JSTOR. 1985. Vol. 31. https://doi.org/10.1098/rsbm.1985.0013

Повний текст (PDF)