1.9

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗКІВ «НАУКА—ВИРОБНИЦТВО» ПРИ СТВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНОЇ ОПТИКИ

В.Ф. ЗІНЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-4778-495X
І.Р. МАГУНОВ
Г.В. ВОЛЬЧАК
https://orcid.org/0000-0001-8999-7318
В.П. СОБОЛЬ
Б.A. ГОРШТЕЙН
О.В. МОЗКОВА
Є.П. ГАЛЬКЕВИЧ
Г.І. КОЧЕРБА

Nauka naukozn. 2022, 2(116): 114–123
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.114

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Розглянуто становлення зв’язків науки з виробництвом на прикладі розроблення матеріалів для інтерференційної оптики. Продемонстровано, як у навіть найскладніші періоди історії налагоджена співпраця між академічним інститутом та державним підприємством може приносити вагомі позитивні результати. Проаналізовано еволюцію зв’язків між науковою та виробничою складовими в зазначеній галузі у період до і після здобуття Україною незалежності, коли зникли старі напрацьовані схеми, характерні для адміністративної системи, і натомість стали налагоджуватися нові зв’язки, здатні дати ефект у ринкових умовах. Але найголовнішим чинником успішної діяльності в галузі залишається наявність неперервної співпраці за будь-яких умов.

Визначено, що впродовж 30-річного періоду незалежності України співпраця між наукою та виробництвом при створенні матеріалів для інтерференційної оптики відбувалася у таких формах: робота у межах спільної державної програми; участь у спільному проєкті Українського науково-технологічного центру; виконання інноваційного (науково-технічного) проєкту НАН України за активної підтримки з боку партнерів від виробництва; господарські договори з розроблення матеріалів для вирішення різних проблем; робота за договором про наукову і науково-технічну співпрацю. Результатом проведеної роботи стали такі досягнення, як здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, успішне застосування розроблених спільно матеріалів у оптиці космічного базування супутників «EgyptSat-1» та «Січ-2». Інші розробки матеріалів використано для виготовлення світлопоглинального покриття для інфрачервоного діапазону спектра, створення тривкого багатошарового покриття для відрізного фільтра та фотоприймача тієї ж області спектра. Розроблено й випробувано новий клас матеріалів на основі компонентів германій — оксид (сульфід) металу для нанесення алмазоподібних покриттів. Завдяки зазначеним розробкам Україна змогла посісти провідні позиції в цій галузі.

Зроблено висновок, що постійна робота у зв’язці «наука виробництво» уможливила досягнення суттєвих результатів у створенні матеріалів для інтерференційної оптики ІЧ-діапазону спектра.

Ключові слова: наука, виробництво, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Спільне українсько-американське науково-виробниче підприємство «Нові матеріали і технології», Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», матеріали для інтерференційної оптики, господарські договори, оптика інфрачервоного діапазону.

Список літератури

 1. Smakula A. Einkristalle. Wachstum, Herstellung und Anwendung. Berlin-Göttingen-Heidelberg-München: Springer-Verlag, 1962. https://doi.org/10.1007/978-3-642-86529-9
 2. Smakula A. Patent Deutsches Reich No 685767. 01.11.1935.
 3. Недоступ В.И., Зинченко В.Ф., Ефрюшина Н.П., Соснин О.В., Галькевич Е.П. Пленкообразующие оптические материалы: состояние исследований, перспективы производства. Технологические системы. 2002. № 5. С. 37—40.
 4. Zinchenko V.F., Maksimenko V.I., Sobol V.P., Sadkovska L.V., Timukhin Ye.V. Application of Sm2 Ti2 O7 in technology of mirrors for He-Ne laser. 5th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers CAOL’2010. Sevastopol, 10—14 September 2010. IEEE, 2010. P. 233—235.
 5. Зінченко В.Ф., Антонович В.П., Магунов І.Р., Кочерба Г.І., Соболь В.П., Мозкова О.В., Горштейн Б.А. Плівкоутворюючі матеріали та багатошарові покриття інтерференційної оптики технологічних ІЧ-лазерів. Наука та інновації. 2009. Т. 5. № 6. С. 5—10. http://doi.org/10.15407/scin5.06.005
 6. Патент України на корисну модель № 78486. Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Чигринов В.Е., Садковська Л.В. Cпосіб очистки оптичного матеріалу цинку сульфіду від оксидних домішок.
 7. Патент України на корисну модель № 91274. Чигринов В.Е., Зінченко В.Ф., Мозкова О.В. Застосування високочистого сульфіду цинку як матеріалу для світлопоглинальних покриттів.
 8. Чигринов В.Е. Взаємодія в системах германій — халькогенід (оксид) металу II—V груп, структура й оптичні властивості композитів та покриттів на їх основі: дис. … канд. хім. наук: 02.00.01. Одеса, 2017. 170 c. URL: http://pci.nas.gov.ua/Disertations/ Disser_2017_004/Disser.20170913_02.pdf (дата звернення: 16.12.2021).
 9. Соболь В.П., Горштейн Б.А., Мозковая О.В., Зинченко В.Ф., Кочерба Г.И. Технологические аспекты изготовления светоделителя с уменьшенной степенью поляризации. Українська науково-технічна конференція «Авіакосмічне приладобудування», присвячена 250-річчю Арсеналу та 60-річчю ЦКБ «Арсенал». Київ: КП СПБ «Арсенал», 2014. С. 113—114.
 10. Зінченко В.Ф., Соболь В.П., Магунов І.Р., Мозкова О.В. Монооксид германію ― перспективний матеріал інтерференційної оптики інфрачервоного діапазону спектрa. Питання хімії і хімічної технології. 2018. № 6. С. 29—33. http://doi.org/10.32434/0321- 4095-2018-121-6-29-33
 11. Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Мозкова О.В., Нечипоренко Г.В., Стоянова І.В. Вивчен ня взаємодії у системі GeO — B2 O3 спектроскопічними методами. Фізика і хімія твердого тіла. 2018. Т. 19. № 2. С. 163—170. https://doi.org/10.15330/pcss.19.2.163—170
 12. Патент України на винахід № 121777. Зінченко В.Ф., Мозкова О.В., Соболь В.П., Горштейн Б.А., Магунов І.Р. Багатошарове інтерференційне покриття як компонент відрізаючого оптичного фільтра.
 13. Патент України на винахід № 121896. Зінченко В.Ф., Мозкова О.В., Соболь В.П., Горштейн Б.А., Магунов І.Р. Просвітлювальне покриття для оптичного елемента фотоприймача.
 14. Патент України на винахід № 118882. Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Мозкова О.В., Соболь В.П., Горштейн Б.А. Матеріал для інтерференційних покриттів та тонкоплівкове одношарове покриття.
 15. Патент України на винахід № 141027. Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Мозкова О.В., Садковська Л.В. Матеріал для інтерференційних покриттів.
 16. Патент України на корисну модель № 123291. Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Мозкова О.В., Садковська Л.В. Матеріал для інтерференційних покриттів.

Повний текст (PDF)