1.6

НАУКОВО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Ю.В. ДІДЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-1198-6157,
А.І. РАДЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-0276-6398

Nauka naukozn. 2018, 4(102): 112-124
https://doi.org/10.15407/sofs2018.04.112

Рубрика: До 100-річчя Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: Висвітлено основні напрями науково-видавничої діяльності Національної академії наук України від її заснування до сьогодні. Коротко окреслено історію науково-видавничої справи і Редакційно-видавничої ради (нині Науково-видавнича рада НАН України). Наведено засадничі принципи, завдання та форми роботи Науково-видавничої ради НАН України на сучасному етапі — після здобуття Україною незалежності. Матеріал присвячено 100-річному ювілею вітчизняної Академії наук.

Ключові слова: науково-видавнича діяльність, видавнича справа, наукове книговидання, Національна академія наук України.

Список літератури

 1. Історія Національної академії наук України. 1924—1928 / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 1998; Історія Національної академії наук України. 1929— 1933 / Редкол.: П.С. Сохань (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 1998; Історія Національної академії наук України. 1934—1937 / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2003; Історія Національної академії наук України. 1938—1941 / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2003; Історія Національної академії наук України. 1941—1945 / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2007; Історія Національної академії наук України. 1946—1950 / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2008; Історія Національної академії наук України. 1951—1955 / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2012; Історія Національної академії наук України. 1956—1960 / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2016.
 2. Вакаренко Е.Г. Современный этап издательской деятельности Национальной академии наук Украины (1996—2005 гг.). Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2006. Вып. 4. С. 269—278.
 3. Яцкив Я.С., Вакаренко Е.Г. Издательская деятельность Национальной академии наук Украины: современный период. Научная книга на постсоветском пространстве. М.: Наука, 2007. С. 252—254.
 4. Національна академія наук України. 1918—2018: до 90-річчя від дня заснування. Київ: КММ, 2008. 670 с.
 5. Бельдій А. За кулісами освітянської справи (рец. на книгу Бланка Єржабкова «Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті «Україна» (1941—1944) у світлі німецьких документів»: Пер. з нім. Київ: Наук. думка, 2008). Вісник НАН України. 2008. № 10. С. 57—58.
 6. Радченко А.І., Вакаренко О.Г. Академічні книжкові серії. Вісник НАН України. 2008. № 10. С. 50—54.
 7. Шпак А.П., Руденко Л.Г. Новые исследования природы и общества Украины и их воплощение в Национальном атласе Украины. Наука та інновації. 2008. № 3. С. 80—87. https://doi.org/10.15407/scin4.03.080
 8. Яцкив Я.С., Радченко А.И. Научно-издательский совет Национальной академии наук Украины: к 75-летию со дня основания. Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности. М.: Наука, 2008. С. 410—413.
 9. Алексеенко И.Р. Деятельность «Науковой думки»: необходимый консерватизм и закономерные изменения. Научная книга. 2009. № 1—2 (32). С. 13—15.
 10. Пульс наукової періодики (Про стан виходу журналів Національної академії наук України). Вісник НАН України. 2009. № 11. С. 41—44.
 11. Радченко А.І. «Наукова книга. Молоді вчені»: новий книжковий проект НАН України. Світогляд. 2010. № 6. С. 3.
 12. Радченко А.І. Наукова періодика: тенденції та проблеми випуску і розповсюдження. Вісник НАН України. 2010. № 2. С. 45—49.
 13. Яцкив Я.С. Об актуальных вопросах академического книгоиздания и книгораспространения в Украине. Научное книгоиздание и книжная культура на пространстве СНГ. М.: Наука, 2010. С. 93—94.
 14. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського: у 10 т. Т. 1: Володимир Іванович Вернадський. Кн. 1: Науково-організаційна діяльність (1918—1921). Київ, 2011. 583 с.
 15. Радченко А.І. Аналіз проекту «Наукова книга» НАН України. Вісник Книжкової палати. 2011. № 5. С. 12—13.
 16. Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісник НАН України. 2012. № 6. С. 62—67.
 17. Вакаренко О.Г., Радченко А.І. Науково-видавнича діяльність Національної академії наук України: 2002—2011 рр. Київ: Академперіодика, 2013. 143 с.
 18. Радченко А.І., Диденко Ю.В. Зарубіжна видавнича наукова продукція Національної академії наук України (1995—2012 рр.). Вісник НАН України. 2013. № 7. С. 5—82.
 19. Вакаренко О.Г. Академічні періодичні видання: сучасний формат. Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 114—118.
 20. Періодичні та книжкові видання Видавничого дому «Академперіодика» НАН України. 1996—2015 / Авт. вст. ст. та відп. ред. О.Г. Вакаренко, уклад.-упор.: А.І. Радченко та ін. Київ: Академперіодика, 2016. 180 с.
 21. Диденко Ю.В., Радченко А.І. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами. Вісник НАН України. 2017. № 9. С. 83—99. doi: https://doi.org/10.15407/visn2017.09.082
 22. Диденко Ю.В., Радченко А.І. Мова видання: світові тенденції та національні особливості. Вісник НАН України. 2018. № 4. С. 86—91. doi: https://doi.org/10.15407/visn2018.04.086
 23. Наука України у світовому інформаційному просторі. ВД «Академперіодика» НАН України: офіційний ресурс. URL: http://akademperiodyka.org.ua/uk/books/science_ukraine_gis%23
 24. Каталог книжкових видань. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України: офіційний ресурс. URL: http://www.nas.gov.ua/publications/books/catalog/Pages/de fault.aspx
 25. Періодичні видання. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України: офіційний ресурс. URL: http://www.nas.gov.ua/publications/periodics/UA/Pages/default.aspx

Повний текст (PDF)