1.6

Висвітлено основні напрями науково-видавничої діяльності Національної академії наук України від її заснування до сьогодні. Коротко окреслено історію науково-видавничої справи і Редакційно-видавничої ради (нині Науково-видавнича рада НАН України). Наведено засадничі принципи, завдання та форми роботи Науково-видавничої ради НАН України на сучасному етапі — після здобуття Україною незалежності. Матеріал присвячено 100-річному ювілею вітчизняної Академії наук.

Ключові слова: науково-видавнича діяльність, видавнича справа, наукове книговидання, Національна академія наук України.