1.2

ГОТОВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО МАЙБУТНЬОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ НАУКОЄМНОСТІ ВВП

В.М. ГОЛОВАТЮК
https://orcid.org/0000-0001-9278-732X

Nauka naukozn. 2022, 4(118): 03–31
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.003  

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Дослідження спрямоване на вивчення факторів і проблем формування ефективних інструментів і механізмів нової моделі науково-інноваційної політики України в контексті впливу зростання потенціалу наукоємності ВВП національної економіки на забезпечення нарощування потенціалу її готовності до майбутнього наукоємного виробництва; обґрунтування необхідності формування в Україні нової моделі державної науково-інноваційної політики навіть у воєнний період і визначення її особливостей в стратегічній перспективі. Дослідження ґрунтується на принципах проблемно-орієнтованої концепції, традиційних і спеціальних методах наукового пізнання. Його емпіричну базу склали дані звіту Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) «Готовність до майбутнього виробництва 2018»  і дані Світового банку. Актуальність дослідження визначається тим, що сучасний світовий суспільно-економічний поступ обумовлюється насамперед рівнем готовності економічно розвинених країн до майбутнього наукоємного виробництва. Проблему вдосконалення механізмів науково-інноваційної політики України, спрямованої на досягнення належного рівня готовності її економіки до майбутнього наукоємного виробництва, досліджено за методологією звіту ВЕФ, а також з використанням даних щодо 100 країн, які досліджувались ВЕФ, але вже за авторською концепцією. За результатами дослідження запропоновано враховувати щонайменше три інтервали зростання рівня потенціалу наукоємності ВВП, які можуть бути використані як дієвий інструмент для обґрунтування прийняття політичних рішень стосовно впровадження конкретної моделі державної науково-інноваційної політики. Обґрунтовано необхідність прийняття владою України рішучих політичних рішень стосовно нарощування потенціалу наукоємності ВВП вітчизняної економіки у новій моделі державної науково-інноваційної політики до найбільш прийнятного його рівня в інтервалі 1,28—2,9 % ВВП навіть під час війни, що сприятиме якнайшвидшій відбудові національної наукоємної економіки у повоєнний період.

Ключові слова: потенціал готовності економіки країни до майбутнього наукоємного виробництва, потенціал драйверів виробництва, потенціал структурних факторів виробництва, інвестиційний потенціал сектору досліджень і розробок, модель державної науково-інноваційної політики суспільно-економічного поступу, наукоємність ВВП.

Список літератури

  1. The Readiness for the Future of Production Report 2018. World Economic Forum, Switzerland. 253 p. URL: https://www.weforum.org/reports/readiness-for-the-future-of-production-report-2018 (дата звернення: 30.04.2021).
  2. Добров Г.М., Тонкаль В.Е., Савельев А.А., Малицкий Б.А. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. Київ: Наук. думка, 1987. 347 с.
  3. Головатюк В.М. Готовність економічної системи України до майбутнього наукоємного виробництва в міжнародному контексті. Наука та наукознавство. 2021. № 4(114). С. 7—23. https://doi.org/10.15407/sofs2021.04.007

Повний текст (PDF)