1.9

КАПЛИНСЬКИЙ О.В., СОЛОВЙОВ В.П.

Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США

Мова статті: українська

Одним із основних факторів інноваційного лідерства США є відповідна правова база, яка почала інтенсивно розвиватися у другий половині ХХ сторіччя. Історичний аналіз правової бази інноваційної системи США виконано за період починаючи з 1980-х років. Визначено низку ключових законів та програм, їх особливостей, що мали найбільший вплив на формування науково-технологічного та інноваційного лідерства США у світі. З’ясовано, що однією з основних причин побудови успішної науково-технологічної системи США стала поступова стратегія передачі прав власності на науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські розробки від державного до приватного сектору. Висвітлено роль агентства «Адміністрація малого бізнесу» у координації програм, що визначили інноваційний поступ економіки країни. Запропоновано низку рекомендацій щодо активізації інноваційного розвитку державного та приватного секторів економіки України.

Ключові слова: правова база, законодавчий акт, програма, інноваційна система США, університети, лабораторії, науково-технологічний розвиток, науководослідницькі та дослідно-конструкторські розробки, передача (трансфер) технологій.

Повний текст (PDF)