1.5

ГРАЧЕВ О.О., ХОРЕВІН В.І.

Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу

Мова статті: українська

Розглянуто діяльність Глобальної молодої академії, а також академічних організацій молодих учених (молодих академій) в окремих країнах світу та двох європейських академій. Мета молодих академій – створення можливостей для реалізації потенціалу наукової молоді та її залучення до вирішення суспільно-важливих завдань як глобального, так і регіонального значення. Наведено дані щодо молодих академій: розподіл молодих академій та їх аналогів за країнами різних регіонів світу, назва організації, рік утворення, кількість членів, кількість жінок, основні характеристики. Виділено визначальні риси молодих академій – наявність чіткого статуту, членство на підставі міжнародного рівня досліджень і соціально значущої діяльності, постійна ротація персонального та керівного складу, участь у міжнародній науково-технічній співпраці та у вирішенні питань наукової політики і освіти, взаємодія з національними науковими інституціями, включаючи академії наук, органи влади та громадські організації.

Ключові слова: молоді академії, Глобальна молода академія, молоді вчені, академія наук, рада молодих учених.

Повний текст (PDF)