1.5

АКАДЕМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І ФАХІВЦІВ У КРАЇНАХ СВІТУ

О.A. ГРАЧЕВ
https://orcid.org/0000-0002-3980-2890,
В.І. ХОРЄВІН

Nauka naukozn. 2018, 3(101): 50-74
https://doi.org/10.15407/sofs2018.03.050

Рубрика: Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Мова: Українська
Анотація: Розглянуто діяльність Глобальної молодої академії, а також академічних організацій молодих учених (молодих академій) в окремих країнах світу та двох європейських академій. Мета молодих академій – створення можливостей для реалізації потенціалу наукової молоді та її залучення до вирішення суспільно-важливих завдань як глобального, так і регіонального значення. Наведено дані щодо молодих академій: розподіл молодих академій та їх аналогів за країнами різних регіонів світу, назва організації, рік утворення, кількість членів, кількість жінок, основні характеристики. Виділено визначальні риси молодих академій – наявність чіткого статуту, членство на підставі міжнародного рівня досліджень і соціально значущої діяльності, постійна ротація персонального та керівного складу, участь у міжнародній науково-технічній співпраці та у вирішенні питань наукової політики і освіти, взаємодія з національними науковими інституціями, включаючи академії наук, органи влади та громадські організації.

Ключові слова: молоді академії, Глобальна молода академія, молоді вчені, академія наук, рада молодих учених.

Список літератури

 1. Копелевич Ю.Х., Ожигова Е.П. Научные академии стран Западной Европы и Северной Америки. Л.: Наука, Ленинградское отделение. 1989. 416 с.
 2. Академії наук країн Європи: у 2-х кн. НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; редкол.: О.С. Оніщенко (голова) та ін. К., 2012. Кн. 1. 648 с., Кн. 2. 1140 с.
 3. Маліцький Б.А., Грачев О.О., Кубальський О.Н., Корнілов В.А., Рибачук В.П., Хорєвін В.І. та ін. Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу / Гол. ред. акад. НАН України В.Л. Богданов. НАН України, ДУ «Інститут дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва». К.: Фенікс, 2016. 228 с.
 4. The Korean Academy of Science and Technology [Electronic resource]. URL: http://www. sckim@kast.or.kr
 5. The Chilean Academy of Sciences [Electronic resource]. URL: http://www.academia-ciencias.cl
 6. Global Young Academy [Electronic resource]. URL: http://www.globalyoungacademy.net
 7. Міжнародні та національні організації в галузі дослідження науки: короткий довідник / Відп. ред. Б.А. Маліцький, Ю.О. Храмов. ДУ «Інститут дослідж. наук.-техн. по тенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва». К.: Фенікс, 2017. 72 с.
 8. Вашуленко О.С. Зарубіжний досвід роботи з науковою молоддю на прикладі молодіжних академій. Наука і наукознавство. 2018. № 1. С. 61—72.
 9. Die Junge Akademie [Electronic resource]. URL: http://www.diejungeakademie.de.
 10. Academia cubana de ciencias [Electronic resource]. URL: http://www.academiaciencias.cu
 11. Национальная академия наук Беларуси [Электронный ресурс]. URL: http://nasb.gov.by
 12. World Association of Young Scientists [Electronic resource]. URL: http://www.unesco.org/ new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/young-scientists/ world-association-of-young-scientists-ways
 13. Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Electronic resource]. URL: http://www.haw. uni-heidelberg.de/
 14. Die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Electronic resource]. URL: http://www.awk.nrw.de / akademie.html
 15. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften [Electronic resource]. URL: http://www. badw.de/de/
 16. Die Sächsischen Akademie der Wissenschaften [Electronic resource]. URL: http://www. saw-leipzig.de/de
 17. Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Electronic resource]. URL: http://www.adwmainz.de/html
 18. National Academy of Young Scientists of Pakistan [Electronic resource]. URL: http://www. nays.com.pk
 19. Thai Academy of Science and Technology [Electronic resource]. URL: http://www.tast.or.th
 20. National young academies [Electronic resource]. URL: http://globalyoungacademy.net/ national-young-academies/
 21. European Science Open Forum [Electronic resource]. URL: https://www.esof.eu/en/
 22. Young Academy of Europe [Electronic resource]. URL: http://yacadeuro.org
 23. Arab-German Academy of Sciences and humanities [Electronic resource]. URL: http:// agya.info

Повний текст (PDF)