1.8

ГАРМАСАР В.Г.

Трагічні сторінки в історії біології в АН УРСР

Мова статті: українська

В статті показано методи і руйнівні наслідки партійно-політичного втручання в розвиток біологічних наук (генетики, цитології, фізіології та суміжних з нею психології й медичної практики) в СРСР загалом і зокрема в Україні. Висвітлено історію появи феномену лисенківщини в радянській генетиці. Розглянуто важливі організаційні події в біологічній науці України в період панування лисенківщини: Республіканську нараду працівників біологічних, сільськогосподарських і медичних наук (30 серпня — 2 вересня 1948 року) та жовтневе 1948 р. засідання Президії АН УРСР, присвячене стану біологічних наук в її установах, проведені після ганебної сесії ВАСГНІЛ 1948 року; наукову сесію АН УРСР за участі працівників охорони здоров’я, присвячену питанням фізіологічного вчення І.П. Павлова в Україні (Київ, 1—3 листопада 1950 р.), організовану після спільної наукової сесії АН СРСР і АМН СРСР, присвяченої фізіологічному вченню І.П. Павлова (28 червня — 4 липня 1950 р., Москва).

Ключові слова: Академія наук УРСР, біологічні науки, лисенківщина, генетика, фізіологія, психологія, «павловська сесія», сесія ВАСГНІЛ.

Повний текст (PDF)