1.8

ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АСТРОНОМА-АМАТОРА ЛЕОНІДА ЛЕОНІДОВИЧА АНДРЕНКА  

М.А. БАЛИШЕВ
https://orcid.org/0000-0001-5211-3208

Nauka naukozn. 2022, 3(117): 103–128
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.103

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена дослідженню життя і творчості вітчизняного астронома-аматора Леоніда Леонідовича Андренка, відомого діяча аматорського руху з розповсюдження астрономічних знань у 1920—1930-х роках. За підсумками проведеного історіографічного аналізу встановлено відсутність комплексних праць, присвячених відтворенню повної наукової біографії астронома-аматора, а його ім’я фактично втрачене для історії науки. Тому метою статті є узагальнення результатів комплексного історико-біографічного дослідження життя і творчості Л.Л. Андренка.

На підставі архівних документів, які вперше введено до наукового обігу, та аналізу публікаційної діяльності ученого висвітлено основні віхи його біографії та етапи науково-дослідної роботи; опрацьовано вичерпний перелік праць Л.Л. Андренка, які є бібліографічною рідкістю. Показано, що астроном-аматор переважно співпрацював з провідними європейськими та південноамериканськими астрономічними виданнями; більшість його публікацій має науково-популярний характер.

Проаналізовано науково-дослідницьку діяльність Л.Л. Андренка, який працював у сфері спостережної та планетної астрономії, метеорологічних досліджень, популяризації астрономічної науки. Ученого цікавив широкий спектр проблем світознавства та природознавства, від теоретичного обґрунтування виникнення життя у Всесвіті до вирішення низки космогонічних задач, навіть формування теоретичних підвалин здійснення космічних подорожей.

Наведено приклади комунікацій астронома-аматора з видатними ученими та громадськими діячами: В.І. Вернадським, М.О. Морозовим, К.Е. Ціолковським, М.П. Барабашовим, Є.В. Бачинським, О.Л. Толстою та ін. Визначено шляхи творчих пошуків Л.Л. Андренка, показано, що він був усебічно розвинутою та талановитою людиною, працювавши також як скульптор, художник, філософ, поет.

Ключові слова: Л.Л. Андренко, астроном-аматор, астрономічна обсерваторія, астрономічне товариство, ультра-телескоп.

Список літератури

 1. Балишев М.А. Український астроном-теоретик професор Олексій Іванович Раздольський (1877—1942): Наукова біографія. Наука та наукознавство. 2020. № 3. С. 92—115. https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.092
 2. Бронштэн В.А. «Дело Воронова» – взгляд через две трети века. Историко-астрономические исследования. Москва: Наука, 2001. Т. 26. С. 214—240.
 3. Балишев М.А. Леонід Леонідович Андренко (1903—1966). В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1: «А—І» / НАН України, Комісія НАН України з наукової спадщини акад. В.І. Вернадського, Національна б-ка України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. Київ, 2018. С. 20—26.
 4. Балишев М.А. До історії Харківської астрономії: Леонід Леонідович Андренко. Матеріали 16-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. С. 23—27.
 5. Усувалиев С.И. Н.М. Иезуитов о Ленинградском киноведении 1920х—1930-х годов. Временник Зубовского института. 2020. Вып. 2. С. 205—234.
 6. Список домовладельцев города Харькова. Харьков: Типография и литография Н.В. Петрова, 1901. С. 374.
 7. Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). 2-е изд. Т. 1. (вып. 1—3). Петроград: Т-во художественной печати, 1915. 225 с.
 8. Balyshev M.A. Ludwig von Struve (1858—1920): Development of Positional Astronomy at the Kharkiv Astronomical Observatory. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2021. Vol. 37. No. 5. P. 269—272. https://doi.org/10.3103/S0884591321050032
 9. Balyshev M.A. The Life and Scientific Work of Mykola Evdokymov (1868—1941), the Ukrainian Astronomer: A Historical and Bibliographical Study. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2022. Vol. 38. No. 2. P. 114—120. https://doi.org/10.3103/s0884591322020027
 10. Балишев М.А. Аматорська астрономія та внесок її представників у розвиток астрономічних досліджень в Харкові у 1920—1930-ті роки. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. 2022. Т. 31. № 1. С. 17—28. https://doi.org/10.15421/272203
 11. Андренко Л. Среди планет / Под ред. проф. Б.П. Герасимовича. Харьков: Изд-во всеукраинского общества содействия «Юному ленинцу», 1924. 51 с.
 12. Андренко Л. Вода у природі. Серія «Селянська бібліотека». Харків: Друкарня Держвидаву України імені Г.І. Петровського, 1925. 55 с.
 13. Андренко Л. Жизнь и смерть небесных светил. Прошлое, настоящее и будущее небесных тел / Под ред. ректора ХИНО Стрельбицкого. («Крестьянская библиотека»), Харьков: Государственное изд-во Украины, 1925. 53 с.
 14. Андренко Л. Юный астроном. Харьков: Изд-во «Юный ленинец», 1925. 52 с.
 15. Андренко Л. В царстве радио. Харьков: Изд-во «Юный ленинец», 1925. 55 с.
 16. Андреев Б.Г., Орлов Е.И. Обзор научно-популярной литературы по неживой природе (1917—1924). Вологда: Северный печатник, 1925. 146 с.
 17. Отчет о работе астрономического отделения Научного института имени П.Ф. Лесгафта за 1926–1930 гг. Астрономический журнал. Т. 8. № 2. С. 175—176.
 18. Андренко Л. Гора Карадаг в Крыму и ее история. Знамя. 1925. № 46. С. 15–17.
 19. Купченко В.П. Труды и дни М. Волошина. Летопись жизни и творчества. Санкт-Петербург: Алетейа; Симферополь: СОНАТ, 2007. 607 с.
 20. Andrenko L. Observations lunaires. Bulletin de la société astronomique de France (L’Astronomie). 1926. Vol. 40. P. 501.
 21. Andrenko L. Observations de Jupiter. Bulletin de la société astronomique de France (L’Astronomie). 1926. Vol. 40. P. 502.
 22. Андренко Л. Оптическая мгла на Венере. Мироведение. 1925. Т. 14. № 2. С. 257—259. https://doi.org/10.1002/ncr.4110140416
 23. Andrenko L. Observations de la planete Mars pendant l’opposition de 1926. Bulletin de la société astronomique de France (L’Astronomie). 1927. Vol. 41. P. 228—229.
 24. Les Progres de la Société Astronomique de France. L’Astronomie. 1927. Vol. 41. P. 331–332.
 25. Weekly News Bulletin (published by the press section of the Society for cultural relations with foreign countries). 1927. P. 31.
 26. Société Astronomique de France. Séance du mercredi 7 avril 1926. L’Astronomie. 1926. Vol. 40. P. 206.
 27. Список членов Русского общества любителей мироведения, его научных корреспондентов, сотрудников и наблюдателей. Ленинград: Государственная Типография в ар. М. Волковича. 1927. 64 с.
 28. Une exposition des communications interplanetaires. L’Astronomie. 1928. Vol. 42. P. 88.
 29. Andrenko L. L’Astronomie en U.R.S.S. Gazette Astronomique. 1929. Vol. 16. P. 72.
 30. Andrenko L. L’Observatoire populaire de Moscou. Bulletin de la société astronomique de France (L’Astronomie). 1928. Vol. 42. P. 583.
 31. Andrenko L. Conjonction de Mars et de Jupiter du 3 juillet 1928. Bulletin de la société astronomique de France (L’Astronomie). 1928. Vol. 42. P. 449—450.
 32. Andrenko L. Tremblement de terre en U.R.S.S. Bulletin de la société astronomique de France (L’Astronomie). 1928. Vol. 42. P. 257.
 33. Andrenko L. L’Uniformité de la vie dans l’Univers / Preface de M. Nicolas Morosov. SolliesPont: Association internationale biocosmique, L. Estour, 1930. 24 p.
 34. Andrenko L. L’inauguration du busle commemoratif de Camille Flammarion a Leningrad. Gazette Astronomique. 1929. Vol. 16. P. 56.
 35. L’Uniformité de la vie dans l’univers. Bulletin de l’Association francaise d’observateurs d’etoiles variables. 1932. Vol. 1. P. 40.
 36. Реабілітовані історією. Харківська область: Книга перша. Ч. І. ДП «Редакційно-видавнича група харківського тому серії ”Реабілітовані історією“». Київ, Харків: Оригінал, 2005. 800 с
 37. Бронштэн В.А. Разгром общества любителей мироведения. Природа. 1990. № 10. С. 122—126.
 38. Andrenko L. Un nouvel observatoire astronomique en l’U.R.S.S. Gazette astronomique. 1932. Vol. 19. P. 43–44.
 39. Revista de la Sociedad Astronómica de España y América. 1937. Vol. 9—10. P. 329.
 40. Андренко Л. Электронный телескоп. Природа. 1940. № 5. С. 65–66.
 41. L’Ultra-Telescope. Le Moniteur Viennois, 1943. No. 32, 14 aoút.
 42. Société Astronomique de France. Séance du Dimanche 20 Juin 1943. L’Astronomie. 1943. Vol. 57. P. 116—119.
 43. Andrenko L. Le Problème de la Mort. Sigmaringen: M. Liehners Hofbuchdrukerei, 1945. 32 p.
 44. Andrenko L. L’ultratelescope. Gazette astronomique. 1949. Vol. 31. No. 353—354. P. 52—53.
 45. Andrenko L. Chansons du ciel et de la terre (1935–1946). Sigmaringen: Station Astronomique, 1947. 8 p.
 46. Andrenko L. Meine Wege in der Kunst. Sigmaringen: Astronomische Station, 1947. 10 p.
 47. Andrenko L. Märchen von weiten Planeten. Überlingen: Astronomische Sternwarte, 1949. 6 p.
 48. Andrenko L. Träume eines Astronomen! Sigmaringen: Astronomische Station, 1948. 9 p.
 49. Andrenko L. Der abgeworfene Schleier der Isis. Überlingen: Astronomische Sternwarte, 1950. 28 p.
 50. Gazette astronomique. 1951. Vol. 33. P. 2; 56.
 51. Penombre du 17 aout 1951. Gazette astronomique. 1951. Vol. 33. P. 106.
 52. Андренко Л. Сказки о далеких мирах. Нью-Йорк: Изд-во Частной астрономической обсерватории, 1956. 11 с.
 53. Чуваков В.Н. Незабытые могилы (Российское зарубежье: некрологи 1917—1997): Т. 1. Москва: Пашков дом, 1999. С. 86.

Повний текст (PDF)