1.4

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ НАН УКРАЇНИ

O.O. ГРАЧЕВ
https://orcid.org/0000-0002-3980-2890
Л.П. ОВЧАРОВА
https://orcid.org/0000-0002-1550-2308

Nauka naukozn. 2020, 2(108): 28-53
https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.028

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Україна є стратегічним партнером ЄС у багатьох сферах діяльності, у тому числі в науково-технологічній. Напрацьована за останні роки інституційна і правова база України та ЄС в науково-технологічній сфері дозволила отримати неоціненний досвід гармонізації взаємних інтересів, напрямів, цілей та механізмів досягнення практичних результатів співпраці, що є основою для подальшого поглиблення й розширення наявних зв’язків.

У статті показано науковий потенціал НАН України в умовах міжнародної науково-технологічної співпраці (МНТС); висвітлено пріоритети й напрями МНТС з іноземними партнерами в рамках різноманітних наукових програм ЄС, НАТО, ЦЕРН, УНТЦ, Національного центру наукових досліджень (CNRS) та інших міжнародних організацій; проаналізовано результати виконання проєктів Рамкової програми Європейського Співтовариства з наукових досліджень та інноваційного розвитку «Горизонт — 2020»; результати співпраці науковців НАН України з колегами з країн близького зарубіжжя в рамках спільних багатосторонніх програм, з національними академіями наук окремих країн; сформульовано пропозиції щодо покращення механізмів кооперації. Обґрунтовано, що підписання Угоди про асоційоване членство України в Рамковій програмі ЄС «Горизонт — 2020» відкрило нові можливості для входження НАН України в європейський дослідницький простір.

У ході дослідження продемонстровано, що МНТС була й залишається одним із найважливіших напрямів діяльності Академії; спільні дослідження й розробки вчених НАН України з міжнародними організаціями спрямовані на вивчення пріоритетних сфер розвитку науково-технологічного комплексу України; розширення МНТС може стати потужним поштовхом для розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в інститутах Академії, сприятиме створенню каналів комерціалізації наукових результатів та якісному оновленню потенціалу національної науки.

Ключові слова: міжнародна науково-технологічна співпраця, Національна академія наук України, європейський дослідницький простір, спільні науково-дослідницькі проекти, міжнародні наукові організації, Рамкова програма ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт — 2020», програма НАТО «Наука заради миру та безпеки», Український науково-технологічний центр, Європейська організація ядерних досліджень.

Список літератури

 1. (2016). Interview with the President of the NAS of Ukraine, Academician of the NAS of Ukraine B.Ye. Paton. Bulletin of the NAS of Ukraine, 1, 3–10 [in Ukrainian].
 2. (2018). Interview with the President of the NAS of Ukraine Academician B.Ye. Paton. Bulletin of the NAS of Ukraine, 1, 3–16 [in Ukrainian].
 3. Naumovets, A.H. (2017). The contribution of the NAS of Ukrainian in the innovation-driven development of Ukraine. Bulletin of the NAS of Ukraine, 1, 19–24 [in Ukrainian].
 4. Horbulin, V.P., Shekhovtsov, V.S., Shevtsov, A.I. (2018). Problems of setting and implementing critical technologies in the production of weapons. Bulletin of the NAS of Ukraine, 2, 3–9 [in Ukrainian].
 5. Zahorodnii, A.H. (2015). Results of the participation of researchers from the NAS of Ukraine in th7th Framework Program of EU on research and technological development, and prospects of the participation in the EU Program on research and innovation “Horizon — 2000”. Bulletin of the NAS of Ukraine, 12, 27–32 [in Ukrainian].
 6. Anatolii Zahorodnii: young researchers have to be maximally integrated in Europe (2018). Retrieved from https://innovationhouse.org.ua/statti/anatolyj-zagorodnyj-maksymalno-yntegryrovat-molodyh-uchenyh-v-evropu (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 7. Krivtsun, I.V. (2018). Cooperation of the institutes of the NAS of Ukraine with research and research & production organizations of Chinese Peoples Republic. Bulletin of the NAS of Ukraine, 5, 76–78 [in Ukrainian].
 8. (2017). Report on the activities of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2016. Kyiv: Akademperiodyka, 566 [in Ukrainian].
 9. (2019). Report on the activities of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2018. Kyiv: Akademperiodyka, 596 [in Ukrainian].
 10. Report “Results of the activities of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2016 and assignments for the next periods”. Retrieved from http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/ Pages/View.aspx?MessageID=4923 (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 11. (2019). Presentations of the results of implementation of the budget program “Support to the development of priority areas of scientific research”, launched in 2018. Bulletin of the NAS of Ukraine, 3, 3–24 [in Ukrainian].
 12. Information material of the international relation department of the NAS of Ukraine. Retrieved from http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=3054 (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 13. The guidelines for the procedure of selection and implementation of projects, which is an integral part of the Agreement on Cooperation with the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ukrainian Science and Technology Center. Retrieved from http://www.nas. gov.ua/legaltexts/Pages/default.aspx. (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 14. Information material of the Ministry for Education and Science of Ukraine. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020 (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 15. The Statute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from http:// www.nas.gov.ua/ legaltexts/DocPublic/P-160414-2-1.pdf (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 16. The Guidelines for the development of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2014–2023. Retrieved from http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-131225-187-1. pdf (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 17. The Action Plan on Implementation of the Agreement on Association between Ukraine and the European Union for 2014–2017. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/847-2014-%D1%80 (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 18. The Road Map for Integration of Ukraine to the European Research Area (ERA-UA). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pd (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 19. The information web-site on the projects of “Horizon — 2000”. Retrieved from https:// cordis.europa.eu/projects/home_en.html. (last accessed: 12.02.2020).
 20. The web-site of Kavetskyi Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology. Retrieved from http://iepor.org.ua/international-activities/international-scientific-activities-2018.html (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 21. The speech of academician A.H. Zahorodnniy at the International Conference “Ukraine — CERN: The Status and Perspectives of Cooperation”. Retrieved from http://isma.kharkov. ua/eng/ (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 22. Hrynov, B.V., Titov, M.P., Stadnyk, P.O. (2019). Ukraine — CERN: the way to cooperation. Science and innov., 15(5), 93–105 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/scin15.05.093
 23. Information material displayed on the web-site of the Chief Organization of the Basic Coordinating Center of the National Grid-Infrastructure (UNH). Retrieved from http://ung.in. ua/ua/cooperations/egi/http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View. aspx?MessageID=4701 (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].
 24. Melezhyk, O. (2016). Extending the science and technology cooperation between European Union and Ukraine. Bulletin of the NAS of Ukraine, 9, 3–8 [in Ukrainian].
 25. Information of the Ministry for Education and Science of Ukraine. Retrieved from https:// mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-04-07-strixa-06042016. (last accessed: 12.02.2020).
 26. Information of the Ministry for Education and Science of Ukraine. Retrieved from http:// mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/07/05/komanda-naukovcziv-z-ukrayini-ta-norvegiyi-stvoryue-3d-minoshukach,-znaxoditime-plastikovi-mini (last accessed: 12.02.2020) [in Ukrainian].

Повний текст (PDF)