1.4

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

Л.Г. ЛОБУНЕЦЬ

Nauka naukozn.  2019, 3(105): 46-57
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.046

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Наведено дані моніторингу результатів досліджень наукових установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики (ВФТПЕ) НАН України за 2015—2017 рр. Представлено основні статистичні показники фінансування завершених наукових робіт та публікаційної активності з деталізацією за напрямами досліджень. Проаналізовано тенденції розвитку досліджень за окремими напрямами. За результатами моніторингу визначено, що незважаючи на недостатній рівень фінансування, ефективність досліджень за показником публікаційної активності зростає як в абсолютному, так і у відносному (на одну завершену тему та на одного дослідника) вимірі; виділено пріоритетні напрями досліджень в установах ВФТПЕ НАН України: електроенергетика, енергозбереження та відновлювана енергетика. Відзначено тенденцію до посилення досліджень в галузі вугільних технологій.

Ключові слова: Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, моніторинг завершених науково-дослідницьких робіт, фінансування, тематика.

 Список літератури

  1. http://uis.unesco.org/en/topic/sustainable-development-goal-9-5
  2. http://uis.unesco.org/en/news/rd-data-release
  3. https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?view=chart
  4. Овчарова Л., Бодеко В. Фінансове забезпечення досліджень та розробок в академічному секторі науки. ХХVІІІ Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки. Київ: Фенікс, 2018. С. 174—181.
  5. Лобунець Л.Г. До питання систематизації результатів досліджень, отриманих в установах НАН України. Наука та наукознавство. 2007. № 4. С. 180—182.
  6. Лобунець Л.Г. Деякі результати кількісної оцінки досліджень установ ВФТПЕ НАН України. Проблеми науки. 2011. № 3. С. 17—19.
  7. Лобунець Л.Г. Результати моніторингу досліджень установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Наука та наукознавство. 2013. № 4. С. 82—89.
  8. Лобунець Л.Г. Результати моніторингу досліджень установ Відділення фізикотех нічних проблем енергетики НАН України за 2010—2015 рр. ХХVІІІ Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки. Київ: Фенікс, 2018. С. 191—195.
  9. Офіційні курси гривні до долара США за 1996—2016 рр. (дата звернення: 16.04.2019) URL: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search.

Повний текст (PDF)