1.3

СОЛОВЙОВ В.П., СОСНОВ А.С.

«Капутологія» М. Доброва, як новий погляд на парадигмальні соціально-економічні наслідки інноваційно-технологічного розвитку економіки

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 17-30

У статті показано, що хоча сучасні технології та інновації у багатьох випадках є чинниками соціальної нестабільності на рівні країн і світової спільноти в цілому, це обумовлено інерційністю поведінки споживачів інноваційних ідей, і подолання цих «перешкод
прогресу» залежить, знову ж таки, від їх поведінки, іноді парадоксальної. Суперечливий
характер впливу інноваційної діяльності на економічне зростання та економічний розвиток в глобальному і локальному масштабах проілюстровано як в історичному (луддистський рух в Англії), так і в сучасному контексті, коли передові технології породжують явище, що називається технологічним безробіттям. Надано методологічну інтерпретацію соціально-економічних наслідків інноваційно-технологічного розвитку економіки на основі парадигмальних положень невеликої роботи Геннадія Михайловича Доброва «Капутологія, або прикладний системний аналіз невдач».

Ключові слова: інновації, технологічний розвиток, системний підхід, мультиплікативні
ефекти інновацій, інформаційні технології, технологічна сингулярність.

Повний текст (PDF)