1.3

«КАПУТОЛОГІЯ» Г.М. ДОБРОВА ЯК НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПАРАДИГМАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

В.П. СОЛОВЙОВ,
https://orcid.org/0000-0001-5087-9007
О.С. СОСНОВ
https://orcid.org/0000-0002-4776-1806

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 17-30
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.017

Рубрика: До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва
Мова: Російська
Анотація: У статті показано, що хоча сучасні технології та інновації у багатьох випадках є чинниками соціальної нестабільності на рівні країн і світової спільноти в цілому, це обумовлено інерційністю поведінки споживачів інноваційних ідей, і подолання цих «перешкод прогресу» залежить, знову ж таки, від їх поведінки, іноді парадоксальної. Суперечливий характер впливу інноваційної діяльності на економічне зростання та економічний розвиток в глобальному і локальному масштабах проілюстровано як в історичному (луддистський рух в Англії), так і в сучасному контексті, коли передові технології породжують явище, що називається технологічним безробіттям. Надано методологічну інтерпретацію соціально-економічних наслідків інноваційно-технологічного розвитку економіки на основі парадигмальних положень невеликої роботи Геннадія Михайловича Доброва «Капутологія, або прикладний системний аналіз невдач».

Ключові слова: інновації, технологічний розвиток, системний підхід, мультиплікативні ефекти інновацій, інформаційні технології, технологічна сингулярність.

 Список літератури

 1. Соловьев В.П. Конкуренция в условиях инновационной модели развития экономи ки. К.: Феникс, 2006.
 2. Добров Г.М. Капутология, или прикладной системный анализ неудач. 2-е изд., перер. и доп. К.: Феникс, 2004. С. 82—127.
 3. Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер. с англ. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
 4. Solow R. We’d better watch out. Book Review / New York Times. 1987. 12 July. URL: http:// www.standupeconomist.com/pdf/misc/solow-computer-productivity.pdf
 5. Касперская Н. «Цифровая экономика — это медийный феномен». URL:http://katyu sha.org/view?id=9759
 6. Хокинг С. Глобальная технологическая катастрофа неизбежна (интервью ВВС). URL: https://hightech.fm/2016/01/19/hawking-warning
 7. Хокинг С. «Это самое опасное время для нашей планеты». URL: https://hightech.fm/2016/12/03/hawking-dangerous-time
 8. Vinge V. The Coming Technological Singularity. URL: http://www.accelerating.org/articles/comingtechsingularity.html
 9. Доклад о торговле и развитии, 2016 год. UNCTAD. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_ru.pdf
 10. Технологическая безработица. Статья в Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Технологическая_безработица
 11. «Если мы не наймем роботов, это сделают все остальные». URL: https://hightech.fm/2017/03/10/robot_taxation
 12. Evolution or Revolution?: Rethinking Macroeconomic Policy after the Great Recession. The MIT Press. 2019. 392 p.
 13. Маркофф Дж. Homo Roboticus? Люди и машины в поисках взаимопонимания. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2016. 408 с.
 14. Джеймс Б. Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens. Пер. с англ. М.: Альпина Нон-фикшн, 2018. 304 с.
 15. Макафи Э., Бриньолфсон Э. Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее. Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 320 с.
 16. Макафи Э., Бриньолфсон Э. Вторая эра машин. Работа, прогресс и процветание в эпоху новейших технологий. Пер. с англ. М.: АСТ, 2016. 320 с.
 17. Artificial Intelligence, Automation, and the Economy. Executive Office of the President. Washington, D.C. 20502, December 20, 2016. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/EMBARGOED%20AI%20Economy%20Report.pdf.

Повний текст (PDF)