1.3

«КАПУТОЛОГІЯ» Г.М. ДОБРОВА ЯК НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПАРАДИГМАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

В.П. СОЛОВЙОВ,

https://orcid.org/0000-0001-5087-9007

О.С. СОСНОВ

https://orcid.org/0000-0002-4776-1806

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 17-30

https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.017

Рубрика: До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва

Мова: Російська

Анотація: У статті показано, що хоча сучасні технології та інновації у багатьох випадках є чинниками соціальної нестабільності на рівні країн і світової спільноти в цілому, це обумовлено інерційністю поведінки споживачів інноваційних ідей, і подолання цих «перешкод прогресу» залежить, знову ж таки, від їх поведінки, іноді парадоксальної. Суперечливий характер впливу інноваційної діяльності на економічне зростання та економічний розвиток в глобальному і локальному масштабах проілюстровано як в історичному (луддистський рух в Англії), так і в сучасному контексті, коли передові технології породжують явище, що називається технологічним безробіттям. Надано методологічну інтерпретацію соціально-економічних наслідків інноваційно-технологічного розвитку економіки на основі парадигмальних положень невеликої роботи Геннадія Михайловича Доброва «Капутологія, або прикладний системний аналіз невдач».

Ключові слова: інновації, технологічний розвиток, системний підхід, мультиплікативні ефекти інновацій, інформаційні технології, технологічна сингулярність.

 

Список літератури

  1. Соловьев В.П. Конкуренция в условиях инновационной модели развития экономи ки. К.: Феникс, 2006.
  2. Добров Г.М. Капутология, или прикладной системный анализ неудач. 2-е изд., перер. и доп. К.: Феникс, 2004. С. 82—127.
  3. Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер. с англ. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
  4. Solow R. We’d better watch out. Book Review / New York Times. 1987. 12 July. URL: http:// www.standupeconomist.com/pdf/misc/solow-computer-productivity.pdf
  5. Касперская Н. «Цифровая экономика — это медийный феномен». URL: http://katyu sha.org/view?id=9759
  6. Хокинг С. Глобальная технологическая катастрофа неизбежна (интервью ВВС). URL: https://hightech.fm/2016/01/19/hawking-warning
  7. Хокинг С. «Это самое опасное время для нашей планеты». URL: https://hightech. fm/2016/12/03/hawking-dangerous-time

Повний текст (PDF)