1.7

БІЛЯ ВИТОКІВ КОСМІЧНОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

О.М.КОРНІЄНКО
https://orcid.org/0000-0001-5784-0930

Nauka naukozn. 2019, 4(106): 79-101
https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.079

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Історію зародження та створення технологій зварювання в космосі викладено на основі систематизації матеріалів публікацій, архівів і мемуарів. У 1963 р. директор Інституту електрозварювання (ІЕЗ) ім. Є.О. Патона академік Б.Є. Патон запропонував створити зварювання в космосі. Головний конструктор ракет С.П. Корольов підтримав цю ідею. Робота виконувалася поетапно. Невеликі вакуумні камери було виготовлено в наукових відділах ІЕЗ. Режими і вимоги до обладнання дугового зварювання та електронно-променевого зварювання досліджували в цих камерах. Спеціальні вакуумні стенди були виготовлені для розміщення в літаку для підготовки космонавтів. Стан невагомості 25–30 секунд створено при польоті літаючої лабораторії по кривій Кеплера. Співробітники ІЕЗ включали апарати і спостерігали за зварюванням зразків. Результати досліджень реєстрували кінозйомкою і осцилографуванням. На підставі цих досліджень було розроблено вимоги до апарату для розміщення на космічному кораблі і експерименту зі зварювання в космічних умовах. Вчені вирішували проблеми розплавленого металу в невагомості, дугового зварювання у вакуумі. Конструктори зварювальних апаратів вирішували проблему зменшення ваги і споживання електроенергії, надійної роботи систем автоматичного управління. Перші в світі космічні експерименти зі зварювання і різання металів дугою низького тиску, дугового плазмою і електронним променем виконано 16 жовтня 1969 року на апараті «Вулкан» космонавтом-випробувачем В.М. Кубасовим. Визначено, що в якості джерела нагріву найбільш доцільно використовувати електронний промінь. Сварка в космосі оцінюється як черговий науково-технічний прорив у історії людства. У наступні роки космічні технології почали розроблятись в інших країнах. Широку програму досліджень розгорнуто в галузі фізики невагомості, матеріалознавства, будівництва конструкцій, астрофізики та ін.
Ключові слова: індустріалізація космосу, зварювання в космосі, історія техніки, Інститут
електрозварювання ім. Є.О. Патона, космічний корабель «Союз-6», космонавт-дослідник.

Список літератури:

 1. Сварка в космосе [Электронный ресурс]. URL: http://svarak.ru/svarka-v-kosmose/ nachalo-issledovaniy-svarke-kosmose. (дата звернення: 10.09.2019).
 2. Астафьева О. Первая сварка [Электронный ресурс]. URL: http://erazvitie.org/article/ pervaya-svarka (дата звернення: 10.09.2019)
 3. Космос: технологии, материаловедение, конструкции. Сборник научных трудов / Под ред. акад. Б.Е. Патона. К.: Институт электросварки, 2000. 320 с.
 4. Беляков И.Т., Борисов Ю.Д. Технология в космосе. М.: Машиностроение, 1974. 290 с.
 5. Патон Б.Е., Дудко Д.А., Лапчинский В.Ф. Сварочные процессы в космосе. В кн. Сварка и специальная электрометаллургия. К.: Наукова думка, 1984. С. 121—129.
 6. Патон Б.Е. Сварка в космосе. Наука и жизнь. 1964. № 11. C. 13.
 7. Космическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://astronaut.ru/as_rusia/ energia/text/sel1_0.htm (дата звернення: 10.09.2019).
 8. Патон Б.Е., Кубасов В.Н. Десять лет космической технологии. Автомататическая сварка. 1979. № 12. С. 1—3.
 9. Лапчинский В.Ф. Сварка в космосе. В кн: Сварка в СССР. Т. 1. М.: Наука, 1981. С. 487—493.
 10. Корниенко А.Н., Макаренко Н.А. К 30-летию первых экспериментов по сварке в космосе. Сварочное производство. 2000. № 1. С. 45—47, 60, 61.
 11. Горбулін В.П., Яцків Я.С. Б.Є. Патон і розвиток космічної науки та технологій. Космічна наука технології. 2018. № 24(5). С. 43—52. https://doi.org/10.15407/knit2018.05.043
 12. Kapteijn J, Luyendijk T. Lassen in de reimte. Lastechniek. 1983. 49. No 10. S. 173—175.
 13. Raumfahrt — physikalische Gruhdlagen und technische Nutzuhg. Naumann Emanuel. ZISMitt. 1984. 26. No 3. S. 320—330.
 14. Волченко В.Н., Бутаков В.И., Белоногов А.П. Обеспечение качества сварки при мон­таже космических конструкций. Материалы ХХ чтений: К. Э. Циолковский и проблемы космической индустриализации. (Калуга, 17—20 сентября, 1985 г.). М., 1987. С. 46—52.
 15. Тема «Звезда». Набор в ИЭС для сварки в космосе. [Электронный ресурс]. URL: http://www.astronaut.ru/as_rusia/veld/start.htm (дата звернення: 10.09.2019).
 16. Кубасов В.Н. Прикосновение космоса (литературная запись И. Андреева.) М.: Политиздат, 1984. 178 с.
 17. Каманин Н. П. Летчики и космонавты. (О жизни и о себе.) М.: Политиздат, 1971. 448 с.
 18. Борис Євгенович Патон. Біобібліографія. К.: Наукова думка, 2008. 623 с.
 19. Губарев В. Академик Борис Патон: «Эверест» в науке. Ч. 1. 15 ноября 2018. URL: https://www.pravda.ru/science/academy/15-11-2018/1399928-paton-0/ (дата обращения: 10.09.2019)
 20. Патон Б.Е. Проблемы космической технологии. Космическое материаловедение и технология. М.: Наука, 1977. С. 6—12.
 21. Матеріали Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. Протоколи нарад. Архів ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Ф. 1963. Оп. 1. Спр. 472.
 22. Малиновский Б.Н. Академик Борис Патон — Труд на всю жизнь. М.: Изд-во «ПЕР СЭ», 2002. 271 с.
 23. Матеріали Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. Протоколи нарад. Архів ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Ф. 1964. Оп. 1. Спр. 410-526.
 24. Патон Б.Е., Патон В.Е, Дудко Д.А. Стенд для исследования технологических процессов в условиях, имитирующих космос. В кн.: Космические исследования на Украине. К.: Наукова думка, 1973. Вып. 1. С. 5—9.
 25. Стесин В.В. В.Е. Патон в работах по космическим технологиям. Коллега. 2007. № 7. С. 26—32.
 26. Патон Б.Е. Назаренко О.К., Чалов В.И. Особенности аппаратуры и процесса электронно-лучевой сварки и резки в условиях космоса. Автоматическая сварка. 1971. № 3. С. 3—8.
 27. Владимир Григорьевич Фартушный [Электронный ресурс]. URL: http://astronaut.ru/ as_rusia/veld/text/fartushny.htm?reload_coolmenus (дата обращения: 10.09.2019)
 28. Юрий Николаевич Ланкин [Электронный ресурс]. URL: http://www.astronaut.ru/as_ rusia/veld/text/lankin.htm?reload_coolmenus (дата обращения: 10.09.2019)
 29. Черток Б.Е. Ракеты и люди. Кн. 4. Лунная гонка. М.: Машгиз, 1997. 785 с.
 30. Патон Б.Е., Кубасов В.Н. Эксперимент по сварке металлов в космосе. Автоматическая сварка. 1970. № 5. С. 7—12.
 31. Патон Б.Е., Макара А.М. Экспериментальное исследование процесса автоматической сварки под слоем флюса. К.: ИЭС, 1944. 92 с.
 32. Патон Б.Е., Михайловская Е.С., Шулым В.Ф., Загребельный А.А., Никитский В.П. Возможность восстановления покрытий в реальных условиях космоса. Автоматическая сварка. 2000. № 1. С. 33—38, 52.
 33. Патон Б.Е. Космические технологии на рубеже третьего тысячелетия. Автоматическая сварка. 2000. № 3. С. 3—5.
 34. Каманин Н.П., Ребров М.Ф. Семеро на орбите. М.: Молодая гвардия. 1969. С. 95.

Повний текст (PDF)