1.9

ПАСІЧНИК Н.О., РІЖНЯК Р.Я.

Розвиток комп’ютерного забезпечення інформатизації класичних університетів України (1991—2011)

Мова статті: українська

На основі економіко-статистичного аналізу визначено головні закономірності комп’ютерного забезпечення інформатизації генеральної сукупності класичних університетів України в економічних умовах 1991– 2011 років. Для аналізу використано дані Міністерства освіти та науки України щодо кількості навчальних дисплейних місць у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України та забезпеченості комп’ютерними робочими місцями ВНЗ України у розрахунку на 100 студентів денної форми навчання. Сформульовано висновки щодо динаміки середніх показників забезпеченості класичних університетів комп’ютерною технікою у розрахунку на 100 студентів денної форми навчання, щодо середніх показників варіації такої забезпеченості між різними університетами протягом вказаного періоду та показників варіації забезпеченості окремо взятих університетів, щодо наявності кореляційного зв’язку між часовими рядами, які характеризують забезпеченість класичних університетів комп’ютерною технікою.

Ключові слова: класичні університети, комп’ютерна техніка, забезпеченість, часовий ряд, варіація, парна кореляція, конкордація.

Повний текст (PDF)