1.3

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

O.П. КОРНІЙЧУК
https://orcid.org/0000-0001-7357-0598

Nauka naukozn. 2020, 2(108): 16-27
https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.016

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Висвітлено інноваційні аспекти структуризації економіки здоров’я населення. Розкрито вплив інноваційних аспектів структуризації економіки здоров’я населення на економіку збереження здоров’я, економіку відновлення здоров’я і економіку лікування хвороб. Розкрито її сутність як економічних стосунків між населенням, зовнішнім середовищем і медперсоналом щодо своєчасного виявлення змін у стані здоров’я і надання профілактичної, первинної, вторинної та іншої спеціалізованої медичної допомоги з метою його збереження, відновлення, підтримки і, в разі потреби, лікування хвороб. Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю впровадження Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоров’я України та місцевими органами влади інноваційних підходів до структуризації економіки здоров’я населення на рівні громад (економіка збереження здоров’я, економіка відновлення здоров’я), районів — у межах госпітальних округів (економіка відновлення здоров’я та економіка лікування хвороб) і університетських клінік (економіка відновлення здоров’я та економіка лікування хвороб). Обґрунтовано інноваційні аспекти структуризації економіки здоров’я як економіки збереження здоров’я, економіки відновлення здоров’я та економіки лікування хвороб на основі пріоритетного розвитку профілактичної та первинної медичної допомоги на принципах сімейної медицини. Це вимагатиме кардинального перегляду фінансування системи охорони здоров’я на користь економіки збереження здоров’я (його збільшення у понад 7 разів на основі пріоритетного розвитку профілактичної та первинної медичної допомоги) і підвищення фінансування економіки відновлення здоров’я на 14 %. На цій основі можливе істотне зменшення необґрунтованих витрат на економіку лікування хвороб. Обґрунтовано частку зростання витрат на економіку відновлення здоров’я в структурі як економіки збереження здоров’я, так і економіки лікування хвороб. Актуальним є розрахунок структури економіки збереження здоров’я на рівні громад, економіки відновлення здоров’я і економіки лікування хвороб — на рівні знову створених районів (госпітальних округів), економіки лікування хвороб і економіки відновлення здоров’я — на обласному рівні (університетських клінік).

Ключові слова: економіка здоров’я населення, економіка збереження здоров’я, економіка відновлення здоров’я, економіка лікування хвороб, первинна медична допомога, профілактична медична допомога, витрати домогосподарств.

Список літератури

  1. Слабкий Г.О. Ситуаційний аналіз розвитку сімейної медицини в Україні протягом 2006 – І півріччя 2009 р. К., 2009. 32 с.
  2. Лехан В.М., Іпатов А.В., Духовенко К.К. Напрямки реформи первинної медикосанітарної допомоги в Україні. Медичні перспективи. 1996. № 1. С. 68–71.
  3. Норд Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з англ. К.: Основи, 2000. 198 с.
  4. Hobbs R.H. Emerging challenges for European general practice. European Journal of General Practice. 1995. No 1. P. 172–175. https://doi.org/10.3109/13814789509161633
  5. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. К.: Либідь, 2006. 312 с.

Повний текст (PDF)