1.4

ІДЕНТИФІКАЦІЯ І МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ РОЗРИВІВ У РІЗНИХ ТИПАХ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Г.Я. ШЕВЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-3984-9266
В.С. БІЛОЗУБЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-1269-7207
О.А. МАРЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-7665-7832

Nauka naukozn. 2020, 4(110): 44-62
https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.044

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Актуальність дослідження обумовлена тим, що вільна циркуляція знань і доступ до них є найважливішою передумовою розвитку науки, що робить комунікацію визначальним елементом і «живою» соціальною тканиною науки. Наукові комунікації (НК) розглядаються не тільки як взаємодія всередині наукового співтовариства, а і як взаємодія науки з бізнесом, державою та суспільством. Кожному типу НК можуть бути притаманні певні протиріччя, так звані комунікаційні розриви, які знижують їх ефективність.

Мета статті – систематизувати та структурувати різноманітні типи та форми НК, які існують у соціальних відносинах, здійснити їх структурний аналіз, виявити та оцінити комунікативні розриви, пов’язані з такою типологію, та вказати механізми їх ефективного подолання.

Джерелом інформації для дослідження є наукові праці провідних українських і зарубіжних вчених, результати емпіричних досліджень, включаючи звіти Стенфордського університету. Основним методологічним постулатом дослідження став гегелівський принцип сходження від абстрактного до конкретного, а також загальнонаукові методи пізнання (аналізу, синтезу, узагальнення, наукової дедукції та індукції). Робота має міждисциплінарний характер.

Отримані результати. У статті розглянуто чотири типи НК (за адресатами): Science-to-science (комунікації у науковому колі), Science-to-government (комунікації науки з державою), Science-to-business (комунікація науки з бізнесом) та Science-to-society (комунікації науки з суспільством). Авторами запропоновано власну класифікацію НК, яка охоплює стандартні (усні та письмові), а також віртуальні (індивідуальні та масові) види НК. Характеристика основних видів НК дозволила оцінити їх ступінь розвитку, встановити комунікаційні розриви і причини їх виникнення. На підставі цього авторами запропоновано механізми подолання цих комунікаційних розривів за видами НК (з визначенням розриву і способу його подолання). В процесі дослідження і обґрунтування авторських рекомендацій особливу увагу приділено можливостям для розвитку НК, створюваним інформаційними технологіями.

Зроблено висновки щодо необхідності формування єдиного комунікаційного простору для НК з використанням нових форм взаємодії, які породжуються віртуальними комунікаціями. Для наочності запропоновано модель спеціалізованого веб-сервісу, покликаного полегшити процес НК, показано її елементи (зокрема бази даних і базу знань) та організацію інформації для різних користувачів. На думку авторів, такі сервіси стануть сходинкою до ноосфери.

Ключові слова: ноосфера, наукові комунікації, комунікаційні розриви, канали передавання інформації, види і форми комунікації, веб-сервіси, віртуальні комунікації, інформаційні технології.

Список літератури

 1. Khanin, I.G. (2018). The issues of paradigm development of economy and cognition. Dnepr: New ideology, 319 [in Russian].
 2. Zamoshchansky, I.I., Konashkova, А.M., Krasavin, I.V., Pyryanova, А.А. (2016). Scientific communications: scientist in modern society. News of the Ural Federal University. Series 3: Social Science, 149(1), 30–41 [in Russian].
 3. Lazar, М.G. (2011). Communications in modern science: sociological aspects. Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University, 18, 239–244 [in Russian].
 4. Vydrin, О.V. (2009). Communication in science: on methodology of research. Bulletin of the Chelyabinsk State University, 42, 112–117 [in Russian].
 5. Gladkova, Z.V. (2009). Types of communications in modern science. Scientific Bulletin of the Moscow State Technical University of Civil Aviation, 142, 161–163 [in Russian].
 6. Lomovitskaya, V.М. (2017). From the history of the study of scientific communications. Sociology of science and technology, 4, 37–44 [in Russian].
 7. Lopasteisky, S.А. (2019). Value-based foundations of the scientific community in the conditions of formation of the society of knowledge. Izvestiya of Saratov University. New series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy, 19(1), 25–29 [in Russian]. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-1-25-29
 8. Rozhdestvensky, I.V., Rozhdestvensky, О.I. (2015). Development of the innovative ecosystems of higher educational institutions and scientific centers. Saint Petersburg: OJSC Saint Petersburg Technopark, 30 [in Russian].
 9. Rudi, А.Sh. (2016). Forms and peculiarities of scientific communications. Manuscript, 4(2), 136–138 [in Russian].
 10. Ryazanova, А.А. (2016). Virtual scientific communications as a promising tool for scientific activities. Technical sciences: scientific priorities of scientists, 1, 96–99 [in Russian].
 11. Savchenko, А.P. (2017). Open informational environment of scientific communication as the driver of knowledge economy development in Russia. State and municipal management Scholar notes, 1, 129–135 [in Russian].
 12. Skiba, А.N. (2009). State, science and business – the obstacles and features of the formation of synergistic effect of the interaction. National interests: priorities and security, 21, 74–81 [in Russian].
 13. Chernikova, V.Ye. (2017). Scientific communication in the social and humanitarian sphere: defining the problem. Society: philosophy, history, culture, 6, 13–15 [in Russian].
 14. Shirokanova, А.А. (2013). A new role and forms of scientific communication in the digital age. Sociology, 1, 103–116 [in Russian].
 15. Bultitude, K. (2011). The Why and How of Science Communication, https://www.scifode-foundation.org/attachments/article/38/Karen_Bultitude__Science_Communication_Why_and_How.pd.
 16. Dewitt, J., Bultitude, K. (2018). Space Science: the View from European School Students. Research in Science Education, 1–17. https://doi.org/10.1007/s11165-018-9759-y
 17. Illingworth, S. (2017). Delivering effective science communication: advice from a professional science communicator. Seminars in cell & developmental biology, 70, 10–16. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2017.04.002
 18. Jucan, M., Jucan, C. (2014). The power of science communication. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 461–466. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.288
 19. Könneker, C., Lugger, B. (2013). Public Science 2.0 – Back to the Future. Science, 342, 49–50. https://doi.org/10.1126/science.1245848
 20. Taking a risk making a difference (2007). 2006–2007 annual report of the Stanford University. Retrieved from https://otl.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10286/f/otlar07.pdf. (last accessed: 10.02. 2020).
 21. Braha, J. (2017). Science communication at scientific societies. Seminars in cell & developmental biology, 70, 85–89. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2017.05.010
 22. Bathelt, H., Henn, S. (2014). The Geographies of Knowledge Transfers over Distance: Toward a Typology. Environment and Planning A: Economy and Space, 46(6), 1403–1424. https://doi.org/10.1068/a46115
 23. Tishchenko, О.S. (2015). Modern forms of scientific communications in higher education. Socioprostir, 4(15), 67–70 [in Russian].
 24. Romm, C., Pliskin, N., Clarke, R. (1997). Virtual communities and society: toward an integrative three phase model. International Journal of information management, 17(4), 261–270. https://doi.org/10.1016/S0268-4012(97)00004-2
 25. Pauleen, D., Yoong, P. (2001). Facilitating virtual team relationship via Internet and conventional communication channels. Internet Research: Electronic Networking, Applications and Policies, 11(3), 199–202. https://doi.org/10.1108/10662240110396450
 26. Barker, M., Olabarriaga, S. D., Wilkins-Diehr, N., Gesing, S., Katz, D. S., Shahand, S., … Costa, A. (2019). The Global Impact of Science Gateways, Virtual Research Environments and Virtual Laboratories. Future Generation Computer Systems, 95, 240–248. https://doi.org/10.1016/j.future.2018.12.026
 27. Liu, D., Valdiviezo-Díaz, P., Riofrio, G., Sun, Y.-M., Barba, R. (2015). Integration of Virtual Labs into Science E-leaming. Procedia Computer Science, 75, 95–102. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.224
 28. Gui, Q., Liu, C., Du, D. (2009) Globalization of science and international scientific collaboration: A network perspective. Geoforum, 105, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.06.017
 29. Dynamics of development of sectoral scientific communications in Russia. (2015). Report of the Russian ventures company [in Russian]. Retrieved from https://www.rvc.ru/upload/iblock/0b3/201605_dynamics_of_scientific_communication.pdf (last accessed: 10.02.2020).
 30. Commercialization of technologies at an early stage. Study of global practices: universities, corporations, government. (2015). Report of the Russian venture company [in Russian]. Retrieved from https://www.rvc.ru/upload/iblock/9eb/ESR_RVC_2015_RU.pdf (last accessed: 10.02.2020).
 31. Marra, A., Mazzocchitti, M., Sarra, A. (2018). Knowledge sharing and scientific cooperation in the design of research-based policies: The case of the circular economy. Journal of Cleaner Production, 194, 800–812. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.164
 32. Shtoff, V.A. (1978). Problems in the methodology of scientific cognition. Moscow: Higher School, 269 [in Russian].
 33. Marlow, S. L., Lacerenza, C. N., Salas, E. (2017). Communication in virtual teams: a conceptual framework and research agenda. Human Resource Management Review, 27(4), 575–589. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.12.005
 34. Webster, J., Wong, W. (2008). Comparing traditional and virtual group forms: identity, communication and trust in naturally occurring project teams. The International Journal of Human Resource Management, 19(1), 41–62. https://doi.org/10.1080/09585190701763883
 35. Antonovsky, А.Yu. (2015). Understanding and mutual understanding in scientific communication. Voprosy Filosofii, 2, 45–58 [in Russian].
 36. Shevchenko, G.Ya., Bilozubenko, V.S. (2019). Structural model of scientific communications. Science and Science of Science, 4 (106), 37–51 [in Russian]. https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.037
 37. Mirskaya, Ye.Z. (2010). Communication in science. Sociology of science and technology, 1, 126–139 [in Russian].
 38. Price, D.J. (1976). Trends in the development of scientific communication – past, present and future. Communication in modern science, 93–109 [in Russian].
 39. Zinoviev, А.А., Stepin, V.S., Goldberg, F.I. (2020). The method of ascending from the abstract to the concrete [in Russian]. Retrieved from https://gtmarket.ru/concepts/6994 (last accessed: 10.02.2020).
 40. Pobol, А.I. (2012). The partnership of business, government and science for innovative development of the regions. Interaction between business, government and science: three-sided view of the economic development, 1, 67–78 [in Russian].
 41. Rudi, A.Sh. (2012). Scientific communication and the place of the concept of sustainability in it.Scientific Bulletin of Omsk, 2(106), 115–118 [in Russian].
 42. Riabokon, М.V. (2019). The concept of Engineering schools in the national innovative system. Scientific Bulletin of International Humanitarian University. Series: Economy and Management, 40, 44–53 [in Russian]. https://doi.org/10.32841/2413-2675/2019-40-6
 43. Ivanov, I.I. (2006) The innovative policy during the transition to knowledge economy. Economic science in modern Russia, 1(32), 46–58 [in Russian].

Повний текст (PDF)