1.6

ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПІДСУМКИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВОГО ПОШУКУ

О.С. ПОПОВИЧ
https://orcid.org/0000-0001-5906-8358

Nauka naukozn. 2022, 3(117): 68–80
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.068

Рубрика: Актуальні проблеми сучасної науки
Мова: Українська
Анотація: У статті викладено організаційно-методичні аспекти комплексного прогнозно-аналітичного дослідження з метою формування пропозицій щодо тематики найбільш актуальних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень, проведеного за рішенням Президії НАН України в 2021році. Було виділено дев’ять тематичних напрямів, у кожному з яких сформовано групи експертів і проведено їх опитування у два тури за допомогою Google-анкет. У першому турі вони назвали найбільш актуальні, на їхню думку, напрями досліджень у межах відповідного тематичного напряму. Потім їхні пропозиції проаналізувала узагальнююча робоча група і сформулювала на цій основі 10—15 напрямів для подальшого аналізу з точки зору можливостей їх розвитку в Україні. Рекомендовані групою тематичні напрями досліджень включено до анкет другого туру, в процесі якого експерти оцінювали для кожного напряму наявність в Україні необхідних кваліфікованих кадрів, обладнання, сучасних методів досліджень, наукового доробку, визнаного наукового лідера, експериментально-виробничої бази, зв’язків із провідними науковими школами, потенційних інвесторів. Незважаючи на те, що деякі відділення академій і базові інститути, визначені Президією НАН України для відповідних тематичних напрямів, поставились до виконання доручення досить формально, до дослідження вдалося залучити 268 науковців НАН України та галузевих національних академій. У ряді напрямів експертів виявилось надто мало, і керівникам узагальнюючих робочих груп довелося проводити численні додаткові консультації з авторитетними фахівцями, що врешті-решт позначилось на термінах виконання роботи. Утім отримані результати заслуговують на увагу як фіксація переднього фронту сучасної української науки, яким його бачать вітчизняні науковці, а також мають бути враховані у післявоєнному відновленні України та формуванні державної інноваційної політики. В статті вони представлені лише частково.

Ключові слова: прогнозно-аналітичне дослідження, тематичний напрям досліджень, узагальнююча робоча група, експерти, науковий лідер, найбільш актуальні напрями фундаментальних і прикладних досліджень.

Список літератури

  1. Helmer O. Social Technology. Basic Books, New York and London, 1963.
  2. Loveridge D., Georghiou L., Neveda M. United Kingdom Foresight Programme. PREST. University of Manchester, 1995. https://doi.org/10.1007/978-94-009-0351-7_14
  3. Foresight Making the Future Work for You. British Council Ukraine. Kyiv, 2002.
  4. Маліцький Б.А., Попович О.С., Соловйов В.П. Методичні рекомендації щодо проведення прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Київ: Фенікс, 2004. 52 с.
  5. Звіт про проведення та результати комплексного прогнозно-аналітичного дослідження з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень. Сайт ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, 2022, 78 с. URL: https://stepscenter.org.ua/archives/category/publitsystyka

Повний текст (PDF)