2019 №2 (104)

До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва

МАЛИЦЬКИЙ Б.А.

Роль Г.М. Доброва у формуванні професійного корпусу науковедов в Україні

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 4-16

Анотоція                   Повний текст (PDF)

СОЛОВЙОВ В.П., СОСНОВ А.С.

«Капутологія» М. Доброва, як новий погляд на парадигмальні соціально-економічні наслідки інноваційно-технологічного розвитку економіки

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 17-30

 Анотація                    Повний текст (PDF)

КАВУНЕНКО Л.Ф. Г.М.

Добров в спогадах учнів і колег

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 31-42

Анотація                    Повний текст (PDF)

ІСАКОВА Н.Б.

Погляд в минуле, або як Г.М. Добров упроваджував результати наукових досліджень

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 43-54

Анотація                      Повний текст (PDF)

ЛИТВИНКО А.С., ЛУГОВСЬКИЙ О.Г., ВИВРОТ Т.М., ХОРОШЕВА С.А., ЖАБІН С.О.

Діяльність Г.М. Доброва як історика науки і техніки

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 55-68

Анотація                       Повний текст (PDF)

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

МЕХ О.А.

Трансформації та перспективи розвитку системи управління науково-технологічною сферою України

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 69-94

Анотація                         Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

БУЛКІН І.О.

Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-тех нічних організацій. Частина ІІ

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 95-118

Анотація                       Повний текст (PDF)

Зарубіжна наука

БАТУРИН Ю.М.

Основи теорії реформування наук

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 119-129

Анотація                       Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

ХРАМОВ Ю.О., ЗВОНКОВА Г.Л., ЛУГОВСЬКИЙ О.Г.

Формування в 30-х рр. ХХ ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 130-155

Анотація                        Повний текст (PDF)

Ювілеї та пам’ятні дати

80-річчя професора В.І. Онопрієнка

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019

Повний текст (PDF)

З архівів України

Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70-х рр. ХХ ст. (невідома сторінка історії)

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019

Повний текст (PDF)