2019 №2 (104)

До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва

Маліцький Б.А.
Роль Г.М. Доброва у формуванні професійного корпусу наукознавців в Україні
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 4-16
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.004
Анотоція   Повний текст (PDF)

Соловйов В.П., Соснов О.С.
«Капутологія» Г. М. Доброва, як новий погляд на парадигмальні соціально-економічні наслідки інноваційно-технологічного розвитку економіки
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 17-30
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.017
Анотація   Повний текст (PDF)

Кавуненко Л.Ф.
Г.М. Добров в спогадах учнів і колег
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 31-42
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.031
Анотація   Повний текст (PDF)

Ісакова Н.Б.
Погляд в минуле, або як Г.М. Добров упроваджував результати наукових досліджень
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 43-54
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.043
Анотація   Повний текст (PDF)

Литвинко А.С., Луговський О.Г., Виврот Т.М., Хорошева С.А., Жабін С.О.
Діяльність Г.М. Доброва як історика науки і техніки
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 55-68
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.055
Анотація   Повний текст (PDF)

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

Мех О.А.
Трансформації та перспективи розвитку системи управління науково-технологічною сферою України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 69-94
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.069
Анотація   Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

Булкін I.О.
Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина ІІ
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 95-114
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.095
Анотація   Повний текст (PDF)

Зарубіжна наука

Привітання Ю.М. Батурину
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 115-118
Повний текст (PDF)

Батурин Ю.M.
Основи теорії реформування науки. Неурядова доповідь
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 119-129
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.119
Анотація   Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

Храмов Ю.O., Звонкова Г.Л., Луговський O.Г.
Формування в 30-х рр. ХХ ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 130-155
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.130
Анотація   Повний текст (PDF)

Ювілеї та пам’ятні дати

80-річчя професора В.І. Онопрієнка
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 156-157
Повний текст (PDF)

З архівів України

Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70-х рр. ХХ ст. (невідома сторінка історії)
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2019, 2(104): 158-160
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.158
Анотація   Повний текст (PDF)